Modliť sa v Božích chrámoch sa oplatí

4. decembra 2020