Som šťastný a ďakujem vám, že ste ma pred tromi rokmi oslovili a stal som sa členom vašej nadácie

17. augusta 2022

Pochopila som, že vašou snahou je, aby sme my, kresťania, žili duchovný život

17. augusta 2022

Ďakujem za možnosť napísať prosby do San Giovanni Rotondo

17. augusta 2022

Mám nevýslovnú radosť, že dostávam materiály, darčeky a brožúrky, ktoré vydávate

17. augusta 2022

Ten čas, ktorý dáte Ježišovi, ten sa vám stokrát viac oplatí

17. augusta 2022

Vyprosujem pre vašu záslužnú inciatívu veľa Božieho požehnania

23. februára 2022

Ďakujeme za kalendáre na rok 2022 a samozrejme za texty, v ktorých analyzujete situáciu v našej vlasti. Manželka je evanjelička.

10. novembra 2021

To sú nádherné modlitby, veľmi radi sa ich modlíme, ďakujeme vám

13. októbra 2021

Každý deň na vás myslím, nech vás pán Boh požehná

13. októbra 2021

Modlím sa ruženec od 15-tich rokov svojho života každý deň

13. októbra 2021