Čo nám chce povedať Panna Mária vo Fatime?Je to posolstvo tragédie, alebo nádeje?

Kniha „Fatima – posolstvo tragédie či nádeje?“, ktorej autorom je Antonio A. Borelli, svetovo známy znalec Fatimy.

Čítanie tejto knihy je veľmi pútavé, pretože zahŕňa komplexné informácie o posolstve z Fatimy, aktualizované po zverejnení tretej časti fatimského tajomstva prostredníctvom Kongregácie pre náuku viery, v júni 2000.

Toto dokumentárne a hlavne zrozumiteľné dielo získalo radu ocenení po celom svete, najmä od kardinálov a biskupov. Napríklad kardinál Bernardino Echeverria Ruiz z Ekvádoru o knihe napísal: „Vydanie tohto diela iste prinesie mnoho dobra Božiemu ľudu a preto ho plne aprobujeme.“ Kardinál Vincentas Sladkevicius, arcibiskup z Kaunasu a primas Litvy zase iniciatívu šíreniu tejto knižky v jeho krajine okomentoval týmito slovami: „Želáme úspech tejto akcii a chceme podporiť každého z účastníkov skrze našu modlitbu požehnania. „Podobne sa vyjadril aj Philip M. Hannan, arcibiskup New Orleans (USA):“ Dúfam, že knižka prinesie veľký duchovný úžitok našej krajine. Nech je čo najviac šírená. „

Kniha „Fatima – posolstvo tragédie či nádeje?“ bola preložená do 18 jazykov a jej náklad prekročil 5 miliónov vydaní. Vďaka štedrosti mnohých katolíkov bola tiež šírená v krajinách bývalého ZSSR v rámci akcie „Svetlo na Východ“, ktorej cieľom bolo dostať Fatimské posolstvo medzi obyvateľov národov najviac postihnutých ateizmom a komunizmom. Kardinál Silvio Oddi z Ríma o tejto akcii napísal: „Mám radosť z tejto akcie, rozširujúcej posolstvo Fatimy v Rusku. Prosím Najsvätejšiu Matku, aby ochraňovala túto potrebnú iniciatívu. „

V susednom Poľsku bola kniha vydaná už šesťkrát, na Slovensku tri krát a má aj cirkevné schválenie.

Kniha „Fatima – posolstvo tragédie či nádeje?“ má 96 stránok a obsahuje množstvo ilustrácií. Jej hodnota je len 7 € (a to vrátane poštovného), ale to čo čitateľovi ponúkne je oveľa cennejšie …

Vďaka tejto knižke spoznáte pravé príčiny súčasnej krízy v rodinách a morálneho úpadku spoločnosti, pred ktorým Matka Božia varovala už v roku 1917! Dozviete sa tiež, že predpovedala trest, ale aj triumf Jej Nepoškvrneného Srdca.

Knihu určite prečítate niekoľkokrát – nielen kvôli popísaným zjaveniam , ale tiež kvôli popisu tých zjavení a zázrakov, ktoré zasiahli celý svet a urobili z Fatimského zjavenia jednu z najpodivuhodnejších nadprirodzených udalostí 20. storočia.

Preto nepremeškajte túto príležitosť a objednajte si knihu ešte dnes, určite nebudete ľutovať!

Nech skoro zvíťazí Nepoškvrnené Srdce Panny Márie!

Upozorňujeme, že pre veľký záujem je možné v rámci tejto kampane objednať iba jednu knihu s ružencom pre jedného záujemcu. Všetky prijaté objednávky budú vybavené postupne a kniha Vám príde najneskôr do týždňa. Ďakujeme za pochopenie!

Objednávam výtlačok knižky „Fatima – posolstvo tragédie či nádeje?“ (Jej cena je 7 € * za 1 ks).

Objednávam výtlačok knižky “Fatima – posolstvo tragédie či nádeje?” (Jej cena je 4 € * za 1 ks).


Potvrdzujem že všetky vyššie uvedené údaje sú pravdivé a súhlasím so spracovávaním mojich osobných údajov. **** Povinné pole

** Príspevok je dobrovoľným darom na pokrytie nákladov spojených s výrobou a distribúciou objednávaných materiálov.

*** Súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov Prevádzkovateľom Nadácia Slovakia Christiana (IČO 50468332) v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 (GDPR). Prevádzkovateľa oprávňujem spracovávať moje osobné údaje v rozsahu: meno a priezvisko, titul, e-mail, telefónne číslo a miesto bydliska za účelom vzájomnej komunikácie a distribúcie informácií o jeho aktivitách, projektoch a výzvach. Súhlas udeľujem na dobu 20 rokov, môžem ho však kedykoľvek odvolať prostredníctvom zaslania správy z príslušného e-mailu na adresu nadacia@slovakiachristiana.sk. Všetky Vaše práva v zmysle slovenských zákonov aj nariadenia GDPR budú zachované.

Viac informácií o kampaniach Nadácie Slovakia Christiana na tel. čísle: (+421) 02 / 222 000 63 (po-pia 8.30-16.00 hod.)