Nadácia Slovakia Christiana posiela kondolenciu k úmrtiu Jozefa kardinála Tomka

„Ja som vzkriesenie a život …“

                                       Jn 11,25

Bolestne sa nás dotkla nečakaná smutná správa o úmrtí drahého otca kardinála Jozefa Tomka, ktorý bol iste nielen pre nás v nadácii, ale pre všetkých kresťanov na Slovensku vzorom pokory, lásky a zmierenia. 

Otec kardinál, ďakujeme Vám za Vaše povzbudivé svedectvo viery, ktorú ste nám skrze kresťanskú nádej vždy vštepovali.

Zbohom, Vaša Eminencia.

Nadácia Slovakia Christiana

Palackého 4

Bratislava «
»