„Každý musí vedieť, že po Panne Márii je svätý Jozef zo všetkých svätých Bohu najmilší. Vďaka tomu má v sebe veľkú Pánovu silu a môže získavať milosti pre svojich nasledovníkov.“
(Sv. Alfonz Mária Liguori – biskup, učiteľ Cirkvi)

SKRYTÝ ŽIVOT

Sv. Jozef patrí k najobľúbenejším svätcom, je najčastejšie vzývaný pri rodinných problémoch a v ťažkých situáciách. No zároveň veľa veriacich o ňom príliš mnoho nevie, lebo ani evanjeliá mu nevenovali príliš veľa priestoru. Nemáme žiadne vyjadrenie Máriinho Ženícha, ktoré by citovali evanjelisti.

TICHÝ SVÄTEC

Jeho osoba je zahalená závojom, ktorý pobáda k mlčaniu. Toto ticho je pre neho charakteristické. Práve v nočnom tichu, keď Jozef spal, mu Boh viackrát zjavil svoju vôľu.

Tak to bolo v prípade tajomného Vtelenia Slova v panenskom lone jeho Prečistej Nevesty (pozri Mt 1,18–25). Takto bolo aj v prípade jeho úteku do Egypta pred kráľom Herodesom, ktorý chcel zabiť dieťa Ježiša (Mt 2,13–15), a jeho návratu z vyhnanstva do Nazareta (Mt 2,19–23). Svätý Jozef mlčí aj pri narodení Spasiteľa v betlehemskej stajni, kde našiel príbytok, v ktorom sa mohol narodiť Pán Ježiš. Nebola to ľahká úloha, pretože nepriateľské prostredie nechcelo prijať rodinu, ktorá prišla do mesta kráľa Dávida, aby sa zúčastnila sčítania ľudu.

V skutočnosti sa od tohto mlčanlivého muža môžeme naučiť viac ako od mnohých suverénnych rečníkov. Svätý Jozef je dokonalé potvrdenie pravdy, že Boh sa prihovára v tichu.

SPOZNAJ SV. JOZEFA V IKONOGRAFII

Sv. Jozef je často zobrazovaný ako zrelý muž alebo ako starec najčastejšie s dieťaťom Ježišom v náručí. Jeho atribúty sú: tesárske náradie (píla, sekera), ľalia, kvitnúca ratolesť, oslík, pútnická palica.

Je tiež osobitný ochranca: katolíckej Cirkvi, kontemplatívnych rádov, tesárov, stolárov, robotníkov, inžinierov, štukatérov, mäsiarov, podnikateľov, otcov rodín. Je vzývaný pri hmotných ťažkostiach, v prosbách o dobrého manžela, o dobrú smrť, a obracajú sa na neho aj vyhnanci a ľudia bez domova.

Jeho príhovor hľadajú tí, ktorí prežívajú pochybnosti a majú problémy pri rozhodovaní. Svätý Jozef chráni manželov a rodiny. Je tiež patrónom cestovateľov.

v balíku, ktorý posielame
na vašu adresu, nájdete:

Objednávam si brožúru „Svätý Jozef — milujúci otec“
spolu s litániami a modlitebnou kartou v počte 1 kus


Potvrdzujem že všetky vyššie uvedené údaje sú pravdivé a súhlasím so spracovávaním mojich osobných údajov. **** Povinné pole

** Príspevok je dobrovoľným darom na pokrytie nákladov spojených s výrobou a distribúciou objednávaných materiálov.

*** Súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov Prevádzkovateľom Nadácia Slovakia Christiana (IČO 50468332) v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 (GDPR). Prevádzkovateľa oprávňujem spracovávať moje osobné údaje v rozsahu: meno a priezvisko, titul, e-mail, telefónne číslo a miesto bydliska za účelom vzájomnej komunikácie a distribúcie informácií o jeho aktivitách, projektoch a výzvach. Súhlas udeľujem na dobu 20 rokov, môžem ho však kedykoľvek odvolať prostredníctvom zaslania správy z príslušného e-mailu na adresu nadacia@slovakiachristiana.sk. Všetky Vaše práva v zmysle slovenských zákonov aj nariadenia GDPR budú zachované.

Viac informácií o kampaniach Nadácie Slovakia Christiana na tel. čísle: (+421) 02 / 222 000 63 (po-pia 8.30-16.00 hod.)