SVÄTÝ PIO
Z PIETRELCINY

Označený Bohom

v hodnote 7 eur* zadarmo

KNIHA SPOLU S KVETMI  VOŇAJÚCIM  Posväteným  RUŽENCOM A  MALÝM, ALE VEĽMI VZÁCNYM PREKVAPENÍM PRE TÝCH,
KTORÍ SA ROZHODNÚ ŠÍRIŤ ÚCTU K PÁTROVI PIOVI … 

A ZÁROVEŇ MAJÚ  MOŽNOSŤ POSLAŤ SVOJ MODLITEBNÝ ÚMYSEL, PROSBU, ALEBO VĎAKU PRIAMO DO SAN GIOVANNI ROTONDO, KDE SI MILÓNY VERIACICH Z CELÉHO SVETA  UCTIEVAJÚ PÁTRA PIA – VÝZNAMNÉHO KATOLÍCKEHO DUCHOVNÉHO PASTIERA A ORODOVNÍKA!

Viac informácii na telefónne čísle: 02 / 222 000 63 


 

Páter Pio hovorieval:

„Modlitba je najlepšia zbraň, ktorú máme. Je to kľúč, ktorý otvára Božie srdce. S Ježišom sa treba rozprávať aj srdcom, nielen ústami. Navyše, v niektorých prípadoch je potrebné s Ním rozprávať iba srdcom… Svet by mohol existovať bez slnka, ale nemohol by existovať bez modlitby svätej omše.“

Svätý otec František o ňom povedal:

„Miloval Cirkev, s toľkými problémami, ktoré Cirkev má, s toľkými jej trápeniami, s toľkými hriešnikmi. Pretože Cirkev je svätá, je nevestou Krista, ale my, synovia Cirkvi sme všetci hriešnici – a niektorí veľkí! – ale on miloval Cirkev aká bola, neničil ju jazykom, ako je to dnešnou módou. Nie! On miluje. Ten, kto miluje Cirkev, vie odpustiť, pretože vie, že on sám je hriešnikom a potrebuje odpustenie od Boha…“

zdroj: vaticannews.va

Prečo je dôležité prosiť o pomoc, zvlášť teraz v čase krízy, keď kvôli zákernému vírusu zomrelo toľko ľudí?

V našich časoch, keď sa mnohí  najmä mladí odvracajú od Boha ???

Pre moderný svet, ktorý odmieta Božiu vládu nad stvorením, boli jeho stigmatizované ruky, či  dar poznania ľudských duší, ich hriechov a bolestí, predmetom pohoršenia, posmechu a odmietania.

ŠÍRME ÚCTU
K SVÄTÉMU PÁTROVI PIOVI NA SLOVENSKU

Prečo?

Sv. páter Pio je u nás na Slovensku ešte stále pomerne málo známy…

Na príklad v katolíckom  Taliansku:

Predkladaná útla knižka, chce pútavým spôsobom predstaviť čitateľom žiarivý a nasledovaniahodný vzor svätosti a cnosti

Svätého Pia z Pietrelciny.

ÁNO, chcem sa podieľať na kampani: Páter Pio Oroduj za Slovensko, realizovanou nadáciou Slovakia Christiana, ktorej cieľom je:

     Kniha + ruženec + relikvia s modlitbou …

KAMPAŇ ORODUJ ZA SLOVENSKO SV. PÁTER PIO !

!!! VYUŽI NEOPAKOVATEĽNÚ MOŽNOSŤ – pošli prosbu sv. pátrovi Piovi do San Giovanni Rotondo!!!

KAŽDÝ ÚČASTNIK KAMPANE POŠTOU OBDRŽÍ (okrem knihy, relikvie a ruženca)  KARTIČKU, NA KTORÚ NAPÍŠE SVOJE PROSBY A VĎAKY A KTORÚ OSOBNE ZANESIEME K HROBU SV. PÁTRA PIA DO SAN GIOVANNI ROTONDO !

PRI HROBE PÁTRA PIA V TALIANSKU BOLA ZA VŠETKÝCH, KTORÍ SA ZAPÁJAJÚ ODSLÚŽENÁ SV. OMŠA !

 

Kampaň potrvá až do úplného skončenia pandémie

Náklady na výrobu a distribúciu knihy, vrátane poštovného sú 7 €* a sú dobrovoľným darom.

Váš milodar pomôže pri šírení úcty k tomuto významnému svätcovi v našej krajine, prostredníctvom pútavej knihy, najmä k tým, ktorí si to nemôžu dovoliť. 

DAR JE DOBROVOĽNÝ. VĎAKA NEMU BUDEME SCHOPNÍ REALIZOVAŤ TÚTO KAMPAŇ AŽ DO ÚPLNÉHO SKONČENIA PANDÉMIE! ĎAKUJEME

Čo získam:

Pre dokončenie objednávky vyplň prosím tento formulár

Pre dokončenie objednávky vyplň prosím tento formulárPotvrdzujem že všetky vyššie uvedené údaje sú pravdivé a súhlasím so spracovávaním mojich osobných údajov. **** Povinné pole

** Príspevok je dobrovoľným darom na pokrytie nákladov spojených s výrobou a distribúciou objednávaných materiálov.

*** Súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov Prevádzkovateľom Nadácia Slovakia Christiana (IČO 50468332) v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 (GDPR). Prevádzkovateľa oprávňujem spracovávať moje osobné údaje v rozsahu: meno a priezvisko, titul, e-mail, telefónne číslo a miesto bydliska za účelom vzájomnej komunikácie a distribúcie informácií o jeho aktivitách, projektoch a výzvach. Súhlas udeľujem na dobu 20 rokov, môžem ho však kedykoľvek odvolať prostredníctvom zaslania správy z príslušného e-mailu na adresu nadacia@slovakiachristiana.sk. Všetky Vaše práva v zmysle slovenských zákonov aj nariadenia GDPR budú zachované.

Viac informácií o kampaniach Nadácie Slovakia Christiana na tel. čísle: (+421) 02 / 222 000 63 (po-pia 8.30-16.00 hod.)Súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov Prevádzkovateľom Nadácia Slovakia Christiana (IČO 50468332) v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 (GDPR). Prevádzkovateľa oprávňujem spracovávať moje osobné údaje v rozsahu: meno a priezvisko, titul, e-mail, telefónne číslo a miesto bydliska za účelom vzájomnej komunikácie a distribúcie informácií o jeho aktivitách, projektoch a výzvach. Súhlas udeľujem na dobu 20 rokov, môžem ho však kedykoľvek odvolať prostredníctvom zaslania správy z príslušného e-mailu na adresu nadacia@slovakiachristiana.sk. Všetky Vaše práva v zmysle slovenských zákonov aj nariadenia GDPR budú zachované.

* Príspevok je dobrovoľným darom na pokrytie nákladov spojených s výrobou a distribúciou objednávaných materiálov.

** povinné pole