Tebe Slovenská spieva krajina. 
Tisíc ráz buď Zdravas – oroduj vždy za nás !

Prosme našu patrónku Sedembolestnú Pannu Máriu – práve v čase dnešnej krízy, vyvolanej čínskym vírusom a vojnou na Ukrajine! Teraz máme možnosťou zamyslieť sa, konať pokánie a tak prispieť nielen k svojmu obráteniu, k obráteniu najzarytejších hriešnikov, ale aj prosiť ju o mier a pokoj vo svete. Chceme tento čas premrhať? Som si istý, že vaša odpoveď bude znieť jednoznačne: NIE!

Slovensko, naša vlasť, je zvlášť zasvätené Panne Márii Sedembolestnej, ktorej sochy lemujú cesty, mestá a obce po celej krajine. My Slováci si ju po stáročia uctievame v podobe, ako stála pod krížom, hľadiac na utrpenie svojho Syna. A práve povedomie o našej patrónke Sedembolestnej sa vytráca z našich rodín, najmä mladí ľudia ani len nevedia, že práve Panna Mária je našou patrónkou.

ZMEŇME TO SPOLOČNE !!!

Prispejme k prinavráteniu Panny Márie – Patrónky Slovenska do rodín – Nech nám vždy kraľuje Sedembolestná kráľovná naša Matka!

Čo môžem urobiť?

Ako prispieť k šíreniu úcty k Panne Márii Sedembolestnej?

Môžem tak urobiť práve prostredníctvom tejto aj keď malej, ale o to cennejšiu knižky – Sedem Bolestí Panny Márie, ktorá obsahuje pre duše prospešnú pobožnosť, nie len na sviatok našej patrónky, ktorý slávime každý rok 15. septembra, ale zvlášť teraz v tomto neistom a náročnom čase vojny, len niekoľko kilometrov od našich hraníc !

Áno, uvedomujem si, že povedomie o našej patrónke sa vytráca z našich rodín a chcem pomôcť rozšíriť úctu k Panne Márii Sedembolestnej – modlitbou tejto pobožnosti, ktorá môže ochrániť našu vlasť od pohrôm, chorôb a vojen. Preto si objednávam túto publikáciu v hodnote 7 EUR**  vrátane poštovného, lebo chcem prispieť k šíreniu úcty k patrónke Slovenska !!!


Potvrdzujem že všetky vyššie uvedené údaje sú pravdivé a súhlasím so spracovávaním mojich osobných údajov. **** Povinné pole

** Príspevok je dobrovoľným darom na pokrytie nákladov spojených s výrobou a distribúciou objednávaných materiálov.

*** Súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov Prevádzkovateľom Nadácia Slovakia Christiana (IČO 50468332) v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 (GDPR). Prevádzkovateľa oprávňujem spracovávať moje osobné údaje v rozsahu: meno a priezvisko, titul, e-mail, telefónne číslo a miesto bydliska za účelom vzájomnej komunikácie a distribúcie informácií o jeho aktivitách, projektoch a výzvach. Súhlas udeľujem na dobu 20 rokov, môžem ho však kedykoľvek odvolať prostredníctvom zaslania správy z príslušného e-mailu na adresu nadacia@slovakiachristiana.sk. Všetky Vaše práva v zmysle slovenských zákonov aj nariadenia GDPR budú zachované.

Viac informácií o kampaniach Nadácie Slovakia Christiana na tel. čísle: (+421) 02 / 222 000 63 (po-pia 8.30-16.00 hod.)