Podporili sme obnovu mobiliára vo farnosti Skýcov

Po dlhšej príprave bol 15. mája 2021 do farského kostola Nanebovzatia Panny Márie v Skýcove dovezený a osadený nový obetný stôl, sedes a malý ambón. Veriaci patriaci do tejto farnosti sa tak dočkali vynovenia zariadenia presbytéria, ktoré dodalo celému interiéru chrámu nový vzhľad. Vďaka patrí aj nadácii Slovakia Christiana.

Projekt, ako aj jeho realizáciu schválila diecézna liturgická komisia pri Biskupskom úrade v Nitre. Obetný stôl bol vyhotovený podľa projektu zosnulého umelca Pavla Stacha. Vytvoril ho umelec Jozef Chovan spôsobom, aby pripomínal pôvodný oltár. Ústredným motívom obetného stola je Eucharistia situovaná v strede zlatého kríža, čo má vyjadrovať sprítomnenie Ježišovej obety na kríži v tajomstve Eucharistie. Na kňazskom sedese je umiestnený erb skýcovskej farnosti.Obnovu mobiliáru pod vedením miestneho administrátora farnosti Ladislava Kováča finančne podporila Nadácia Slovakia Christiana sumou 3000 Eur, za čo nadácii pod vedením jej riaditeľa Martina Komára patrí veľká vďaka.

Počas nasledujúcich dvoch rokov preto bude ako prejav vďačnosti za členov Nadácie Slovakia Christiana slúžená raz mesačne ďakovná sv. omša. Po vykonaní niekoľkých drobných dokončovacích prác a vymaľovaní bočných stien chrámu bude naplánovaná aj slávnostná konsekrácia obnoveného chrámu.Empírový farský kostol s patrocíniom Nanebovzatia Panny kostol bol vybudovaný v roku 1809, kedy bola v Skýcove zriadená aj samostatná farnosť. Vyníma sa z diaľky na návrší pod Vápenným vrchom. Je to jednoloďová stavba s rovným uzáverom presbytéria. Hlavný a bočný oltár kostola, krstiteľnica i kazateľnica pochádzajú zo začiatku 20. storočia. Na hlavnom oltári je obraz Nanebovzatia Panny Márie od J. Krauseho z roku 1908. Po oboch stranách obrazu sú sochy svätého Jozefa a svätého Antona. Bočný oltár je zasvätený Božskému Srdcu Ježišovmu, kazateľnicu zdobia reliéfy apoštolov. Vedľa kazateľnice je jaskyňa so sochou Lurdskej Panny Márie, vpravo pri vstupe do kostola je Boží hrob. Oltár so Sedembolestnou Pannou Máriou pochádza z 50-tych rokov. Pôvodné maľované obrazy krížovej cesty boli v 60-tych rokoch nahradené reliéfmi. Kostol bol zrenovovaný v roku 1938. Šindľovú strechu nahradila škridľa. Drevené okná boli vymenené za železné, kostol bol vymaľovaný zvnútra. V ďalšom období po II. svetovej vojne boli vykonané rôzne úpravy kostola, položená dlažba. Rozšírený bol chórus i sakristia, vymenené boli lavice, vykonaná bola izolácia vonkajších múrov, kostol bol omietnutý zvonka. Značne poškodený organ bol v roku 1992 nahradený novým. V roku 2002 bol kostol opäť vymaľovaný. Zreštaurovaný bol hlavný oltár aj bočné oltáre, položená bola dlažba na schodoch i okolo kostola. Aktuálna obnova mobiliáru tak chrámu opäť dodá čosi nové, čo bude na prospech liturgickým sláveniam i samotným skýcovským veriacim a ich duchovnému životu.

Náhľadová fotografia pri titulke článku, zdroj: https://www.christianitas.sk/farsky-kostol-nanebovzatia-panny-marie-v-skycove-sa-dockal-noveho-mobiliara/

zdroj: biskupstvo Nitra

Nech obnovený kostol slúži veriacim a na väčšiu česť a slávu Božiu.

Na obrázku môže byť interiér
foto: Ladislav Kováč


«
»