Svätý
BENEDIKT

Modli sa a pracuj – Ora et labora

Prijmite obrázok svätého Benedikta spolu s kňazom posvätenou medailou a modlitbou exorcizmu, aby vám tento mocný svätec pomohol zvíťaziť nad všetkými pokušeniami zla, ktoré sú vo svete prítomné, a pomohol Vám odolávať hriechu.

Svätý Benedikt – ochranca v pokušení

Modlitba exorcizmus svätého Benedikta po stáročia chráni kresťanov pred pokušeniami a útokmi démonov. Z roka na rok ich v 21. storočí žiaľ pribúda, najmä rýchlym šírením internetu. Internet, ktorý využívajú nie len dospelí aj najmä pre deti je obrovským zdrojom hrozieb. Modlite sa túto modlitbu podľa príkladu celých generácií kresťanov a zverte sa pod ochranu svätého Benedikta.

Svätý Benedikt – pomôž mi víťazne bojovať proti zlu a chráň ma pri práci zvlášt na internete.

Aj keď je internet zdrojom zla: pornografie, násilia, vulgárnosti, stále nám môže veľmi dobre poslúžiť. Veď vďaka nemu pracujeme, učíme sa a v súvislosti s dianím vo svete sme tam presunuli takmer všetky naše aktivity. Modlime sa exorcizmus svätého Benedikta a bojujme proti zlým pokušeniam či myšlienkam, aby nám internet pomáhal a nie škodil. Naučne sa skľbiť prácu s modlitbou.


Nosme medailu a obraz svätého Benedikta vždy so sebou

Za dobrovoľný príspevok dostanete od nás hodnotnú brožúrku s presnými informáciami o tom čo znamená táto modlitba, krásne opracovanú medailu a kvalitný plastový obrazok svätého Benedikta s modlitbou exorcizmu v latinčine a slovenčine, ktorú sa môžete modliť vždy, keď budete v pokušení, alebo ju môžete podarovať niekomu, o kom viete, že to veľmi potrebuje. Môžete ho nosiť so sebou napríklad v peňaženke, v puzdre telefónu alebo ho položiť vedľa počítača, aby vás jeho príhovor vždy sprevádzal.

Pozor nie je to nejaký talizman a preto nosenie medaily bez pravidelnej a úprimnej modlitby nemá žiaden význam …

Chcete získať medailu a obraz sv. Benedikta s jeho modlitbou-exorcizmu a modliť sa ju predtým než pôjdete na internet?

Vyplňte tento jednoduchý formulár!

Po vyplnení formulára Vám na adresu pošleme sadu darčekov: brožúrku, medailu a plastový obrázok svätého Benedikta spolu s modlitbou-exorcizmu, všetko za dobrovoľný príspevok 7 €.

Navyše Vám zašleme hárok, kde môžete napísať Vaše modlitby a prosby. Ak nám ho obratom pošlete, osobne ho zanesieme do Nursie, kde sa za Vás budú budú modliť otcovia Benediktíni a za všetkých účastníkov bude odslúžená svätá omša.


Potvrdzujem že všetky vyššie uvedené údaje sú pravdivé a súhlasím so spracovávaním mojich osobných údajov. **** Povinné pole

** Príspevok je dobrovoľným darom na pokrytie nákladov spojených s výrobou a distribúciou objednávaných materiálov.

*** Súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov Prevádzkovateľom Nadácia Slovakia Christiana (IČO 50468332) v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 (GDPR). Prevádzkovateľa oprávňujem spracovávať moje osobné údaje v rozsahu: meno a priezvisko, titul, e-mail, telefónne číslo a miesto bydliska za účelom vzájomnej komunikácie a distribúcie informácií o jeho aktivitách, projektoch a výzvach. Súhlas udeľujem na dobu 20 rokov, môžem ho však kedykoľvek odvolať prostredníctvom zaslania správy z príslušného e-mailu na adresu nadacia@slovakiachristiana.sk. Všetky Vaše práva v zmysle slovenských zákonov aj nariadenia GDPR budú zachované.

Viac informácií o kampaniach Nadácie Slovakia Christiana na tel. čísle: (+421) 02 / 222 000 63 (po-pia 8.30-16.00 hod.)