Objednajte

MÁRIINA POMOC V ŤAŽKÝCH ČASOCH

Matka Božia nám vždy podáva svoju pomocnú ruku. V ťažkých chvíľach pomohla Jej Zázračná medaila mnohým ľuďom. Chorí a tí, ktorí strácali vieru, získali nádej a šancu uzdraviť sa. Poznáme mnohé svedectvá osôb, ktoré pri nosení medaily boli obdarení zázrakom.

MATKA BOŽIA PROSILA, ABY JU VŠETCI NOSILI

27. novembra 1830 sa sestre Kataríne Labouré zjavila Najsvätejšia Panna Mária a požiadala ju, aby túto medailu rozšírila medzi ľuďmi. Povedala: Postaraj sa, aby bola vyrazená medaila podľa tohto vzoru. Všetci, ktorí ju budú nosiť, obdržia veľké milosti, najmä keď ju budú nosiť na krku.

NAJSLÁVNEJŠIA MEDAILA SVETA

Zázračnú medailu nosia milióny ľudí po celom svete. Mnohí z nich dostali milosti, ktoré prisľúbila Panna Mária. Nie je náhoda, že práve táto medaila je tak veľmi cenená. Veď je to dar od Márie.

OPIS ZÁZRAČNEJ MEDAILY

Matka Božia presne opísala, ako má vyzerať Jej medaila.

LÍCE (AVERS):

Preblahoslavená Panna Mária stojí na zemeguli.
Svojou nohou šliape na hada – satana.
Z jej rúk vychádzajú svetelné lúče,
ktoré symbolizujú milosti,
ktoré dostávajú všetci, čo prosia s dôverou.
Dookola medaily je text modlitby:
"Ó, Mária, bez hriechu počatá, oroduj za nás, ktorí sa k Tebe utiekame“.

RUB (REVERZ):

Veľké písmeno "M", nad ktorým dominuje Pánov Kríž,
čo symbolizuje účasť Matky Božej na Ježišovom utrpení.
Dookola sa nachádza dvanásť hviezd, ktoré tvoria
korunu Nepoškvrnenej Panny Márie.
Najsvätejšie Srdce Ježišovo, obkolesené
tŕňovou korunou, sprevádza Nepoškvrnené Srdce Panny Márie,
prepichnuté mečom. Je to symbol Jej bolesti.
Spolu s medailou dostanete knižku „Dar Márie na ťažké časy“, ktorá má 72 strán a obsahuje opis zjavenia Panny Márie sv. Kataríne Labouré a históriu vzniku medaily. V knihe nájdete aj všetky potrebné modlitby, aby ste mohli prosiť o milosti, ktoré potrebujete.

S knižkou Vám pošleme aj kartičku, na ktorú môžete napísať svoju prosbu alebo poďakovanie. Tieto kartičky doručíme do kaplnky na ulici du Bac v Paríži, kde bude za všetkých účastníkov odslúžená svätá omša. A pomodlíme sa tam aj ruženec.


Potvrdzujem že všetky vyššie uvedené údaje sú pravdivé a súhlasím so spracovávaním mojich osobných údajov. **** Povinné pole

** Príspevok je dobrovoľným darom na pokrytie nákladov spojených s výrobou a distribúciou objednávaných materiálov.

*** Súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov Prevádzkovateľom Nadácia Slovakia Christiana (IČO 50468332) v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 (GDPR). Prevádzkovateľa oprávňujem spracovávať moje osobné údaje v rozsahu: meno a priezvisko, titul, e-mail, telefónne číslo a miesto bydliska za účelom vzájomnej komunikácie a distribúcie informácií o jeho aktivitách, projektoch a výzvach. Súhlas udeľujem na dobu 20 rokov, môžem ho však kedykoľvek odvolať prostredníctvom zaslania správy z príslušného e-mailu na adresu nadacia@slovakiachristiana.sk. Všetky Vaše práva v zmysle slovenských zákonov aj nariadenia GDPR budú zachované.

Viac informácií o kampaniach Nadácie Slovakia Christiana na tel. čísle: (+421) 02 / 222 000 63 (po-pia 8.30-16.00 hod.)

 
© 2020 Nadácia Slovakia Christiana. Všetky práva vyhradené.

Zásady ochrany osobných údajov    •    Súhlas so spracovaním osobných údajov