Kampaň: Ani ja ťa neodsudzujem – STOP IDEOLÓGII LGBTI !

Nadácia Slovakia Christiana v mesiaci júl spustila bilbordovu kampaň v hlavnom   meste SR . Bilbordy nesú nápis:

Ani ja ťa neodcudzujem. Choď a už nehreš.“ Jn. 8:11

Kampaň, je zameraná proti propagácii hriechu, prostredníctvom LGBTI ideológie vo verejnom priestore, ktorá je šikovne maskovaná ako „boj proti diskriminácii“

Ako ste si viacerí všimli, máme tu, v Bratislave, takzvaný „dúhový mesiac“, ku ktorému sa oficiálne na svojich profiloch prihlásili aj primátor Bratislavy Matúš Vallo a predseda Bratislavského kraja Juraj Droba.  Primátor sa vyjadril, že „ide o ľudské práva“ a že diskusiu o tom „už máme za sebou“. Podľa nás ide skôr o nasilu pretláčanú ideológiu, než o ľudské práva. Je to umelo vytvorená ideológia, ktorá nielenže ponára jedincov do bahna hriechu, ale zároveň podrýva a oslabuje rodinu ako základnú bunku spoločnosti. Táto ideológia ide zvlášť tvrdo po deťoch, ktorým sa dá najľahšie vsugerovať, keďže väčšina dospelej populácie ju odmieta ako nebezpečnú a vyhlásenia pánov Valla a Drobu na tejto skutočnosti nič nezmenia.“ hovorí Martin Komár správca nadácie.

Slovo „nehreš“ je na bilboarde vytlačené v dúhových farbách. Bilboardy tak vyjadrujú klasický kresťanský postoj, ktorý znie: „miluj hriešnika, ale nenáviď hriech“. Z tohto pohľadu si Nadácia Slovakia Christiana stanovila, že sa za týchto ľudí bude tento mesiac zvlášť modliť.

Prečo?

Opäť sme po roku v takzvanom „dúhovom mesiaci“, kedy sa rôzne ultraliberálne skupiny budú pod rúškom tolerancie snažiť pretláčať a propagovať LGBT ideológiu a to priamo v hlavnom meste Slovenskej republiky. Už začiatkom júla pribehli tieto skupiny podporiť dvaja najdôležitejší predstavitelia Bratislavy, primátor Matúš Vallo a predseda Bratislavského kraja Juraj Droba.

Primátor Vallo sa na svojom profile mimo iného vyjadril, že sa snaží dosiahnuť, aby bola Bratislava nielen „prvým mestom s kolektívnou imunitou voči vírusu“, ale aj „prvým mestom s kolektívnou imunitou voči netolerancii“. Matúš Vallo pokračuje:

Žijeme v 21. storočí, kedy diskusiu o tom, že ľudia sú slobodní a rovní v dôstojnosti aj v právach a že ľudské práva sú neodňateľné, už máme za sebou. A tým, ktorí ju nezaregistrovali, to pripomínajme – pokojne a vecne. Verím, že v takomto pokojnom duchu sa budú odohrávať aj všetky podujatia tohtoročného PRIDE-u.“

Juraj Droba sa vyjadril podobne: „Nám život obmedzila pandémia. Ľudia z komunity LGBTI však nežili naplno pred ňou a nebudú ani po nej… Dúfam, že sa tak nastavíme nielen my, ale aj naše zákony.“ Pán Droba svoj facebookový status napokon zakončuje: „Dúhový pride potrvá mesiac. Oslávme rozmanitosť a toleranciu. Náš región je a bude miestom tolerancie, úcty a vzájomného rešpektu.“ 

Otec Ľubomír Urbančok kňaz trnavskej arcidiecézy píše v súvislosti s našou kampaňou toto:

Na internete je možné nájsť jedno zaujímavé svedectvo mladého homosexuála. Ten vyhľadal mladého biskupa, dnes kardinála Raymonda Lea Burkeho aby mu vynadal aký je homofób a ako Cirkev nenávidí homosexuálov. Počas emotívneho rozhovoru mu buchol na jeho stôl ruženec i bibliu, ktorú mu darovala jeho stará mama. Následne, keď odišiel, biskup Burke podal dané predmety svojmu sekretárovi aby ich dobre uschoval. Po nejakom dlhšom čase sa mladý muž objavil znova. S plačom vyznal, že tento biskup bol jeden z mála ľudí, ktorí mu povedali pravdu o tom, že prežívanie jeho orientácie je ťažkým hriechom, ktorý nie je cestou ku šťastiu. Hoci sa mu zdá byť cesta, ktorú učí Katolícka cirkev náročná, odkedy sa ňou snaží žiť, cíti, že je skutočne šťastným človekom.

V dnešnej mediálne zmanipulovanej spoločnosti, kde sa pravda akoby vytvárala, znejú znova Ježišove slová: “ Choď a už viac nehreš!“. Na rozdiel od farizejského postoja, ktorý sa aj dnes snažia mnohí protivníci Cirkvi pripísať jej pastierom, kedy sa snažia vložiť do Ježišových úst slová rozsudku- ortieľ ukameňovania, ona hlása objektívnu pravdu. Ježiš neodsudzuje hriešnika, ale odsudzuje hriech. Nie z nenávisti, ale z lásky. Dnes, keď je pojem lásky deformovaný viac ako kedykoľvek predtým, hovorí každému človekovi- „Choď a už viac nehreš!“. Cesta vyhýbania sa hriechu je jedinou skutočnou cestou ku šťastiu. Jediný, kto chce tieto slová umlčať je diabol, pretože on už bol od počiatku klamár. Nenechajme sa ním oklamať.

Kampaň podporuje Juraj Šúst zo spoločenstva Ladislava Hanusa:

„Vizuál je kontroverzný a mnohých môže aj pobúriť.  Ale nemali by sme skončiť pri prvej reakcii.  V dnešnej dobe  je obzvlášť dôležité pripomenúť aj nepríjemné pravdy, ktoré nás vyrušujú a ktoré naša spoločnosť vytesňuje či prakticky  popiera:  že sexuálny život patrí do manželstva muža a ženy; a že ak sa realizuje mimo neho, ide o hriech; a že nie hriešnika treba odsúdiť, ale hriech. Hriešnika treba milovať; a že až život, ktorý sa stráni hriechu, hoci to nie je vždy ľahké,  môže rásť do pravej slobody; a že táto sloboda je pre nás možná vďaka Kristovi, ktorý všetky naše hriechy vykúpil na dreve kríža a dáva nám milosť a silu rozhodovať sa pre dobro. Tieto pravdy, hoci dnes nepopulárne, sú stále platné bez ohľadu na naše psychologické prežívania sexuality. Nejdú proti láske – naopak, veď pravá láska a pravda idú ruka v ruke.“

Kampaň podporuje aj Erik Zbiňovský zo Slovenského dohovoru za rodinu:

Pre katolíka tento mesiac rozhodne nie je mesiacom gay pridov. Mesiac jún je mesiacom Božského srdca Ježišovho. Ježiš nám jasne ukazuje ako máme rozlišovať. Máme milovať hriešnika a nenávidieť hriech. Preto sa s touto kampaňou plne stotožňujem..“

Ak by ste chceli podporiť kampaň proti šíreniu LGBTI ideológie vo verejnom priestore môžete tak urobiť na čísle účtu nadácie:

IBAN : SK0409000000005125506315
BIC: GIBASKBX (Slovenská sporiteľňa)

Do poznámky prosím uveďte: NEODSUDZUZJEM

!!! ĎAKUJEME !!!«
»