Organizácie a podujatia, ktoré sme podporili:

Pochod za život 2019

Od Konferencie biskupov Slovenska sme za spoluorganizovanie Pochodu za život dostali osobitné poďakovanie s požehnaním priamo od arcibiskupa S. Zvolenského, predsedu KBS.

Návšteva J. E. kardinála R. L. Burkeho v Trnave (2019)

Požehnanie od Mons. Jána Oroscha

Udelil nám cirkevné schválenie na knihu: To je Pán, z edície Libreria Editrice Vaticana a požehnal Nadáciu Slovakia Christiana týmito slovami: “ Za Vašu prácu vykonávanú pre spásu duší Vám z úprimného srdca žehnám.“ 

Dominikánske mariánske centrum, Košice (2017) 

Pápežské misijné diela Košickej arcidiecézy, Prešov (2017) 

Ďakovný list od riaditeľa Pápežských misijných diel

Návšteva J. E.  kardinála R. L. Burkea v Bratislave (2018)

Pochod Hrdí za rodinu, Bratislava (2018)

Dom Quo Vadis, Bratislava (2018)

Hrdí na rodinu (2019)

Medzinárodná petícia proti Istanbulskému dohovoru (2020)

Konzervatívny portál Christianitas.sk (2019.2020,2021)

Bratislavské Hanusove dni (2018, 2019,2020,2021) ďakovný list od pána Juraja Šústa SLH

Košické Hanusove dni (2019,2020,)

RÁD SESTIER SLUŽOBNÍC DUCHA SVÄTÉHO VEČNEJ POKLONY v Nitre  (2020-realizácia výstavby presbytéria v kaplnke kláštora,2021-inštalácia wifi pripojenia pre LIVE prenosy svätých omší a modlitieb)

Rímskokatolícka farnosť Skýcov (2021-zhotovenie obetného stola a mobiliáru vo farskom kostole Nanebovzatia Panny Márie) 

Univerzitné pastoračné centrum biskupa J. Vojtaššáka Ružomberok 2021 (realizácia projektu technického zabezpečenia pri príprave online videí, tlače kníh z pastoračnej služby a liturgického zariadenia do kaplnky sv. Alberta) 

 

Dar pre kaplnku Panny Márie Fatimskej, ktorá sa nachádza v budove arcibiskupského úradu v Trnave, najmä zakúpenie liturgických predmetov, odevov a kníh potrebných pri pastorácii veriacich.

Politickí väzni – Zväz protikomunistického odboja 2021 ( ochrana a rozvoj ľudských práv prostredníctvo publikovania svedectiev prenasledovaných kresťanov a občianskych aktivistov počas totalitných režimov)

Gréckokatolícka Cirkev 2021 Farnosť Čabiny (obnova hlavných vchodových dverí do chrámu Presvätej Bohorodičky s reliéfom blahoslavených biskupov P.P. Gojdiča a Vasiľa Hopka – mučeníkov pre vieru )

Konzervatívny Summit 2021 Bratislava – Výraznou mierou sme prispeli k uskutočneniu vôbec prvého ročníka summitu, za účasti významných konzervatívnych elít zo Slovenska a Európy.

Vystúpil na ňom Szijjártó, Čarnogurský, Majerský, Neuwirth i Bendová

Ústav dejín kresťanstva – Dar na podporu vydávania publikácií

Farnosť Čabalovce – Dar na zreštaurovanie ikony sv. Michala Archanjela

Inštitút NAPS (Naše aktivity pre Slovensko) – Dar na činnosť spojený s obnovou kresťanskej kultúry na Slovensku