Prof. Oko opäť na Slovensku: Láska v Pravde s pápežmi a biskupmi proti morálnym prehreškom v Cirkvi

V dňoch 16-18. júna 2021 významný poľský profesor opäť navštívi Slovensko na pozvanie Nadácie Slovakia Christiana. Otec profesor Dariusz Oko vo svojich prednáškach v Košiciach (16.6), Trnave (17.6.) a Bratislave (18.6.) sa bude venovať problematike homoherézy, ktorá sužuje Cirkev a ktorá vyústila do bezbrehého odporu proti pápežovi Františkovi v Nemecku, kde došlo k požehnávaniu homosexuálnych zväzkov.

Vystúpenia kňaza a profesora sú spojené s prezentáciou jeho novej knihy: Levanduľová Mafia v slovenčine, ktorú si je možné zakúpiť na tomto linku:

https://www.christianashop.sk/levandulova-mafia-s-papezmi-a-biskupmi-proti-homo-klikam-v-cirkvi/

Program vystúpení profesora Dariusza Oka na Slovensku:

Streda 16. júna 2021 – Košice – Univerzitné pastoračné centrum, Rosseveltova 12, začiatok o 17:00 prednáška na tému: 

(viac na https://www.upcke.sk/)

Štvrtok 17.júna 2021 – Trnava – Sála Mariannum Jána Hollého 10, začiatok od 16.00 hod – prednáška na tému:

(viac na: https://www.abu.sk/archiv/spravy/profesor-dariusz-oko-vystupi-v-trnave-s-prednaskou-laska-v-pravde)

Piatok 18.6.2021 o 20:00 bude prof. Oko v záhrade Pálfyho paláca v Bratislave na zámockej ulici, diskutovať na tému:

Dúhová reformácia z Nemecka?

V rámci Bratislavských Hanusových dní (BHD), kde sa budú spolu s hosťami: Martinom Leidenfrostom a Rudolfom Gehringom zamýšľať nad otázkami:

O budúcnosti Cirkvi sa dnes rozhoduje aj v Nemecku. Mnohí nemeckí katolíci dúfajú, že proces synodálnej cesty povedie k zmene náuky cirkvi o sexuálnej morálke a tiež k prístupu žien ku kňazstvu. Niektorí tento proces považujú za poslednú šancu pre záchranu Cirkvi. Iní ho naopak nazývajú cestou ku schizme. Mnohí nemeckí kňazi začali požehnávať homosexuálne páry.

(viac na https://hanusovedni.sk/sk/events/293/d%C3%BAhov%C3%A1-reform%C3%A1cia-z-nemecka/)

Je len jediná možnosť ako zvíťaziť nad súčasnou krízou v Cirkvi: jasné a zreteľné opieranie sa o pravdu – Kristovu pravdu. Ježiš je Cesta, Pravda a Život, obzvlášť v otázkach morálky.

Ohlasovateľom tejto pravdy je aj profesor Dariusz Oko z krakovskej Pápežskej univerzity sv. Jána Pavla II., kňaz, duchovný otec a akademický pedagóg, ktorý sa nenechal spútať modernou dialektikou, nepodlieha falošným autoritám súčasného akademického a častokrát aj zdemoralizovaného sveta vedy. Navyše sa nebojí pomenovať problém zla, ktoré sa snaží infiltrovať v Cirkvi. A práve tento mediálne azda najznámejší poľský kňaz prichádza teraz na Slovensko.

Ako on sám hovorí: „Nedajme sa oklamať, mocným tohto sveta nezáleží na svätosti Cirkvi, ale na jej likvidácii…“

Otec Dariusz Oko bojuje vyše 10 rokov proti sexualizácii, pedofílii a homosexuálnemu správaniu medzi klérom. Jeho argumenty zazneli v poľskom aj ukrajinskom parlamente, prednášal v Nemecku či USA. Výraznou mierou sa podieľa najmä na očistení Cirkvi v Poľsku a vo svete.

Po prednáške bude vdp. Prof. Dariusz Oko prezentovať svoju knihu Levanduľová mafia, ktorá len nedávno vyšla v slovenskom jazyku. V nej sa otec Dariusz Oko pokúša pozrieť na tzv. levanduľovú mafiu, ktorá pôsobí v Cirkvi, je jej skrytou chorobou a ničí jej organizmus. Toto zlo, z ktorého plynú sexuálne zneužívania, je úzko späté s vedomým zrieknutím sa viery a prijatím hriechu, ktorý devastuje Cirkev zvnútra. Preto je veľmi dôležité nielen odhalenie tejto mafie, ale aj predstavenie spôsobu obrany pred jej otvoreným, ako aj skrytým pôsobením a taktiež nájdenie lieku na túto chorobu.

Je nám cťou opäť privítať na Slovensku a pozvať na jeho prednášky všetkých, ktorým záleží na očistení svätej katolíckej Cirkvi.«
»