Zorganizovali sme konferenciu o Fatime

Približne sto dvadsať účastníkov v sobotu 20. januára 2018 v bratislavskom hoteli Falkensteiner navštívilo konferenciu „Fatima – posolstvo tragédie či nádeje?“, ktorú organizovala Nadácia Slovakia Christiana. Na konferencii odznelo celkom šesť príspevkov od piatich rečníkov z viacerých krajín ako Írsko, Portugalsko, susedné Poľsko a Česko, ale taktiež Slovensko. Súčasťou programu bolo tiež prvé premietanie nového poľského filmu „Fatima – posolstvo stále aktuálne“, ktorý medzi účastníkmi zaznamenal úspech.

V rámci programu český historik Radomír Malý vo svojich príspevkoch zoznámil prítomných so zaujímavými okolnosťami sprevádzajúcimi zjavenia Matky Božej trom portugalským deťom a zároveň tiež uviedol dôkazy, ktoré potvrdzujú pravosť týchto zjavení – ako je napríklad známy slnečný zázrak pozorovaný v širokom okolí miesta zjavení veriacimi i neveriacimi, alebo tiež samotné naplnenie toho, čo Panna Mária deťom predpovedala.

 

 

 

Írsky aktivista hnutia TFP (Tradition, Family, Property) Damien Murphy vysvetlil poslucháčom, v čom presne spočívajú „bludy Ruska“, o ktorých hovorila Matka Božia a ako sa v našej spoločnosti prejavovali a prejavujú. Pán Murphy zmienil i konkrétne prípady komunistickej perzekúcie Cirkvi na Slovensku, ako aj tajnú činnosť a väzenie kardinála Korca, čím zjavne mnohých účastníkov konferencie zaujal.

 

 

Dogmatický teológ a farár z bratislavskej Petržalky Peter Mášik sa vo svojom popoludňajšom príspevku venoval vysvetleniu, v čom presne spočíva požiadavka Panny Márie z Fatimy na vykonávanie prvých (fatimských) sobôt a ako túto požiadavku správne napĺňať.

 

 

Plukovník João Ferreira z portugalského Lisabonu priblížil účastníkom hospodársku, politickú a spoločenskú situáciu jeho rodnej krajiny v dobe fatimských zjavení (1917).

 

 

Arkadiusz Stelmach z krakovského Inštitútu P.Piotra Skargy vystúpil so svojím príspevkom na tému „Neomarxismus v súčasnom svete“ a predstavil súvislosť medzi pôvodným ľavicovým marxistickým hnutím a dnešnou modernou spoločnosťou, v ktorej sa inými nástrojmi (sexuálna revolúcia, multikulturalizmus, dekadentné umenie a kultúra) realizuje stále rovnaký plán na likvidáciu kresťanskej civilizácie.

 

 

V závere celej konferencie, po spoločnej modlitbe a kňazskom požehnaní, sa záujemcovia z radov účastníkov spolu s ďalšími veriacimi ešte zúčastnili spoločnej svätej omše v kostole Milosrdných bratov, ktorú slúžil Vdp. Peter Mášik podľa misálu sv. Jána XXIII. v tradičnom latinskom obrade.

[print_my_responsive_photo_gallery]«
»