Bez kompromisov na strane života

Nadácia Slovakia Christiana sa pripojila k petícii za zlepšenie ochrany nenarodených detí a ich matiek.

Stojíme vždy a bez kompromisov na strane života, a preto podporíme akúkoľvek rozumnú legislatívnu iniciatívu, ktorá zlepší súčasný zlý stav, keď je v našej krajine možné beztrestne zabíjať nenarodené deti. Podporíme vždy takýto návrh, bez ohľadu na to, kto ho v parlamente predkladá. Sme presvedčení, že poslanci, ktorým naozaj záleží na ochrane nenarodeného života, by mali činiť to isté.«
»