Stanovisko Nadácie Slovakia Christiana k pochodu čertov

Internetová petícia „Povedzme NIE nekresťanskému pochodu čertov“ je občianska iniciatíva katolíckych laikov, ktorí sú proti tomu, aby sa takéto podujatia konali na Slovensku. Chceli sme dať širokej verejnosti príležitosť vyjadriť svoj nesúhlas s konaním pochodov čertov v našom štáte. Naše výhrady proti podujatiu sú vyjadrené na http://www.reaguj.sk/povedzme-nie-nekrestanskemu-pochodu-certov,88,k.html

Predovšetkým to vnímame ako urážku Boha a pokus o infiltráciu okultných až satanistických symbolov do verejného priestoru a kultúry. Svedčia o tom aj pojmy ako „pekelný stan“ či „čertovská párty“.

Zvlášť zavrhnutiahodné je však to, že súčasťou bratislavskej akcie je aj program pre deti. Ponúka sa im „fotenie s čertami“ alebo „tancovanie a vyvádzanie s čertom“ a tým dochádza k prezentovaniu temného duchovného sveta, pekla a démonických bytostí (ktoré skutočne existujú), ako niečoho neškodného, s čím sa možno zabávať a žartovať. Predstavuje to priame ohrozenie pre spásu ich duší.

Keby sme aj opomenuli duchovnú rovinu, podujatie je nemenej problematické tiež z čisto sekulárneho hľadiska. Jeho konanie je naplánované počas adventného liturgického obdobia, keď sa my kresťania pripravujeme na Vianoce, teda sviatky narodenia Božieho Syna. Keď sa s nimi spájajú takéto temné veci, napríklad konaním v blízkosti Vianočných trhov alebo používaním výrazu „čertovské Vianoce“, je to priama urážka kresťanov, ktorá narúša pokojné občianske spolužitie.

Petícia má k dnešnému dňu viac ako 10 a pol tisíca podpisov. Vyzývame ňou primátora Piešťan, aby využil zákonné možnosti a aby aspoň čo najviac obmedzil škodlivé dosahy tohto podujatia – prinajmenšom, aby nemohlo byť spájané s Vianočnými trhmi.

Bratislava, 29.11.2018«
»