Bojovník za pravdu o LGBT zavíta na Slovensko

Prvý novembrový týždeň príde na pozvanie Nadácie Slovakia Christiana na Slovensko popredný predstaviteľ medzinárodnej vedeckej obce, psychológ Dr. Paul Cameron, ktorý sa už 40 rokov systematicky venuje odhaľovaniu pravdy o zamlčiavaných faktoch ohľadom LGBT mentality, ideológie a propagandy. Jeho hlas už celé desaťročia sprostredkúva zamlčiavanú pravdu o dôsledkoch LGBT mentality a jej psychologických sprievodných príznakoch. Jednu prednášku bude mať aj na podujatí s otcom Kuffom.

Okrem štyroch verejných prednášok v Bratislave, Trnave, Nitre a Lozorne sa počas svojho pobytu na Slovensku stretne s učiteľmi, duchovnými a katolíckymi aktivistami.

Paul Drummond Cameron sa narodil 9. novembra 1939 v meste Pittsburgh, v štáte Pensylvánia (USA).

Vysokoškolské štúdiá začal na Los Angeles Pacific College kde získal v roku 1961 titul bakalára. Pokračoval na Kalifornskej štátnej univerzite, kde získal titul magistra a nakoniec získal doktorský titul (Ph.D.) na Coloradskej štátnej univerzite v meste Boulder.

V rokoch 1966 – 1967 zastával Cameron funkciu asistenta psychológie na Wisconsinskej štátnej univerzite a v rokoch 1967 – 1968 na Štátnej univerzite vo Wayne (Detroit, okres Wayne, štát Michigan). Na docenta sa habilitoval v rokoch 1970 – 1973 na Univerzite v Louisville. V roku 1979 sa stal docentom v odbore manželstvo a rodina na Univerzite v Nebraske.

Jeho dráha bojovníka proti LGBT propagande sa začala v roku 1980, keď odišiel z univerzity a založil si súkromnú psychologickú prax v univerzitnom meste Lincoln. Zlomový bol rok 1982, keď mestská rada v Lincolne vyzvala obyvateľov, aby hlasovali o návrhu zákazu „diskriminácie“ na základe sexuálnej orientácie. Cameron, vedomý si problematickosti tohto návrhu, zorganizoval Výbor pre odmietnutie zvláštnych práv homosexuálov a pôsobil ako jeho predseda. Výbor rozvinul širokú kampaň proti návrhu zákazu „diskriminácie“ a nakoniec uspel pri hlasovaní 11. mája 1982, v rámci ktorého sa štyria z piatich voličov vyslovili proti.

Zároveň s týmto úspechom sa dostavila perzekúcia. Cameronovi bolo zrušené členstvo v Americkej organizácii psychológov, pričom organizácia tvrdila, že to bola jej iniciatíva z dôvodu Cameronovej zlej spolupráce pri etickom vyšetrovaní. Cameron však preukázal, že z tejto organizácie vystúpil už rok pred týmto vylúčením, vzhľadom na dlhodobé spory.

V roku 1982 sa podieľal na založení neziskovej vedeckej a vzdelávacej organizácie, dnes známej pod názvom Inštitút pre výskum rodiny (FRI). V ňom sa začal sústreďovať na omyly (či skôr manipulácie) pri výskume homosexuality. Spochybnil prieskumy rozšírenia homosexuality a preto sám v roku 1983 zorganizoval vlastný prieskum. Výsledky boli natoľko povzbudzujúce, že Cameron očakával, ako sa vyjadril pre jeden denník, zákaz homosexuálneho konania v celých Spojených štátoch.

Liberálni aktivisti a presadzovatelia spoločenskej akceptácie homosexuality vyčítajú údajné metodologické nedostatky vo výskumoch doktora Camerona. Tieto námietky sú však, podobne ako v prípade iných vedcov s politicky nekorektnými názormi (napr. Mark Regnerus) zaujaté a zjavne nevedeckého charakteru. Známy je prípad Tobyho Canninga, ktorý sa musel doktorovi Cameronovi ospravedlniť a zmeniť svoju dizertačnú prácu. Tá totiž pôvodne obsahovala nepravdivé tvrdenie o tom, že Paul Cameron bol vylúčený z organizácie APA a že „úmyselne prekrútil výskum“ o homosexualite a homosexuálnych rodičoch. Známe je taktiež rozhodnutie súdu v Poľsku z pred niekoľkých rokov, podľa ktorého LGBTQ organizácie znevážili dobré meno a vedeckú reputáciu Dr. Camerona, za čo sa mu museli ospravedlniť.

Nadácia Slovakia Christiana, ktorá doktora Camerona na Slovensko pozvala, sa aj takýmto spôsobom usiluje sprostredkovať slovenskej verejnosti objektívne informácie o problematike homosexuality a rôznych sexuálnych deviácií, vrátane ich súvislostí so zneužívaním mladistvých.

Verejné prednášky Dr. Camerona sú organizované v spolupráci s Alianciou za rodinu, resp. so Slovenských dohovorom za rodinu. Organizátori pozývajú všetkých ľudí, aj tých, ktorí so závermi výskumov Dr. Camerona nesúhlasia, aby prišli kultivovane diskutovať a klásť otázky. To je správna cesta k hľadaniu riešení pre ochranu rodiny a zachovaniu zdravej spoločenskej štruktúry na Slovensku, bez rôznych módnych výstrelkov a škodlivých návrhov ohrozujúcich predovšetkým deti a mládež.

Program prednášok Dr. Paula Camerona na Slovensku:

Bratislava 04.11.2019, Centrum Salvator, Jakubovo nám. 4-5, 18:00 – Homosexuálny životný štýl a zdravie

Trnava 05.11.2019, Katolícka jednota Slovenska, Novohradská 4, 18:00 – Sú homosexuáli viac náchylní k zneužívaniu mladistvých?

Nitra 06.11.2019, Diecézne pastoračné centrum, Pribinovo nám. 7, 19:30 – Prečo máme byť proti homo-zväzkom?

Lozorno 07.11.2019, Kostol sv. Kataríny Alexandrijskej 18:00 – Spoločenská akceptácia homosexuality ohrozuje deti

Pri všetkých prednášok je zabezpečené tlmočenie do slovenčiny a vstupné je dobrovoľné.«
»