Občania posielajú politikom tisíce pohľadníc s výzvou na zastavenie potratov

Za posledné týždne dostali politici od občanov tisíce pohľadníc s výzvou na zastavenie zabíjania nenarodených detí. Pripravila ich Nadácia Slovakia Christiana v rámci svojej kampane „za život, za rodinu, za Slovensko“. Pohľadnice sú adresované Robertovi Ficovi, Andrejovi Dankovi a Borisovi Kollárovi ako predsedom politických strán, ktoré nie sú v otázke ochrany života nenarodených jednoznačne vyhranené.

„Našim cieľom je cez predsedov vytvoriť tlak aj na ostatných poslancov týchto strán, aby hlasovali za návrhy zákonov zamerané na väčšiu ochranu života, ktoré sú v parlamente.“, uviedol správca nadácie.

Pohľadnice pre politikov je možné bezplatne získať vyplnením formuláru na stránke https://www.mobilizacia.sk.

Pri príležitosti 3. Národného pochodu za život Nadácia Slovakia Christiana vydala tiež publikáciu 50 otázok a odpovedí o umelom potrate, ktorú v pondelok prostredníctvom podateľne Národnej rady odovzdala všetkým poslancom.

„Som presvedčený, že nikto, kto si túto publikáciu prečíta, nebude súhlasiť s ponechaním súčasného právneho stavu, ktorý dovoľuje zabíjať deti predtým, než sa narodia“, doplnil Ralbovský.

Nadácia Slovakia Christiana, ktorá je zároveň partnerom Národného pochodu za život, vyzýva všetkých poslancov, aby zvýšili zákonnú ochranu života nenarodených. Téma ochrany života bude pred nadchádzajúcimi parlamentnými voľbami čoraz dôležitejšia a hlasovanie poslancov o predložených návrhoch môže rozhodnúť o tom, aké bude zloženie parlamentu a ktorá strana vyhrá voľby. Biskupi Slovenska vo svojom pastierskom liste uviedli, že hlas kresťanského voliča „pri akýchkoľvek voľbách môže dostať len ten kandidát, ktorý odmieta kultúru smrti“. Nadácia Slovakia Christiana využije všetky možnosti, aby si kresťania na Slovensku tieto slová biskupov osvojili a aby sa nimi riadili pri hlasovaní v budúcoročných parlamentných voľbách.«
»