Kto je ako Boh? Kampaň svätý Michal Archanjel

„Ponáhľaj sa, nepremožiteľné knieža, na pomoc Božiemu ľudu, proti vpádom zatratených duchov a dožič mu víťazstvo. Amen“ z modlitby pápeža Leva XIII. ktorú zostavil po strašnom videní ktoré mal 13. októbra 1884

Občas sa azda nechávame strhnúť týmto falošným naratívom zabúdajúc na lekcie, ktoré nám tu zanechali ľudia pred nami – naši vlastní predkovia –, a ktorí si život bez Boha nevedeli predstaviť.

V nadácii sme sa preto rozhodli prispieť k oživeniu tradície tejto silnej modlitby k svätému Michalovi Archanjelovi.

Ako strážca sa utáborí anjel Pánov okolo bohabojných a vyslobodí ich,“ píše sa v knihe Žalmov (34,8). Naši predkovia si boli týchto skutočností dobre vedomí. Nadácia Slovakia Christiana preto pripravila novú zásielkovú edíciu s názvom Quis ut Deus! – Kto je ako Boh! – aby ľuďom tieto pravdy pripomenula.

Quis ut Deus

V novej edícii, ktorá príde za vami až domov, si v obálke nájdete tri pekné veci: niekoľkostranovú brožúrku, kartu s litániami k sv. Michalovi Archanjelovi a kartičku, na zadnej strane ktorej je modlitba k tomuto archanjelovi – po slovensky, aj po latinsky. Všetky tri predmety majú po vizuálnej stránke hodnotný estetický dizajn.

Brožúrka obsahuje zaujímavé informácie o dejinách anjelov a zvlášť o sv. Michalovi Archanjelovi. Dozviete sa, čo meno Michal/Michael znamená, či to, ako prebehol jeho súboj s nebeským svetlonosičom, Luciferom. Brožúrka približuje legendu o nákaze v Ríme, ktorá gniavila večné mesto v 5. storočí a počas ktorej sa zjavil práve sv. Michal. Bližšie približuje videnie pápeža Leva XIII., ktorý videl démonické bytosti smerujúce k Rímu, a ktorý zapísal práve modlitbu k sv. Michalovi Archanjelovi. V nebeskom bojovníkovi videl mocného ochrancu proti intrigujúcim démonom. Nie nadarmo je Michal patrónom vojakov a bojujúcich.

Dnes už nikto nepochybuje o tom, že žijeme v ťažkých časoch. Valí sa na nás jedna pohroma za druhou, hrozí, že nám na najväčšie sviatky kresťanstva opäť zavrú naše chrámy. Žijeme v spoločnosti bez Boha, ktorá nás dnes a denne slovami aj gestami presviedča, že Boha niet, že Ježiš bol len nepochopený environmentalista a humanista, azda akýsi predchodca demokracie; že Starý zákon je len znôška za vlasy pritiahnutých legiend a že anjeli (rovnako ako démoni) ani neexistujú.

Obraz, ktorý si môžu záujemcovia objednať na stránke www.archanjelmichal.sk
Zdroj: archív nadácie Slovakia Christiana

Občas sa azda nechávame strhnúť týmto falošným naratívom zabúdajúc na lekcie, ktoré nám tu zanechali ľudia pred nami – naši vlastní predkovia –, a ktorí si život bez Boha nevedeli predstaviť.

Ako strážca sa utáborí anjel Pánov okolo bohabojných a vyslobodí ich,“ píše sa v knihe Žalmov (34,8). Naši predkovia si boli týchto skutočností dobre vedomí. Nadácia Slovakia Christiana preto pripravila novú zásielkovú edíciu s názvom Quis ut Deus! – Kto je ako Boh! – aby ľuďom tieto pravdy pripomenula.

Quis ut Deus

V novej edícii, ktorá príde za vami až domov, si v obálke nájdete tri pekné veci: niekoľkostranovú brožúrku, kartu s litániami k sv. Michalovi Archanjelovi a kartičku, na zadnej strane ktorej je modlitba k tomuto archanjelovi – po slovensky, aj po latinsky. Všetky tri predmety majú po vizuálnej stránke hodnotný estetický dizajn.

Brožúrka obsahuje zaujímavé informácie o dejinách anjelov a zvlášť o sv. Michalovi Archanjelovi. Dozviete sa, čo meno Michal/Michael znamená, či to, ako prebehol jeho súboj s nebeským svetlonosičom, Luciferom. Brožúrka približuje legendu o nákaze v Ríme, ktorá gniavila večné mesto v 5. storočí a počas ktorej sa zjavil práve sv. Michal. Bližšie približuje videnie pápeža Leva XIII., ktorý videl démonické bytosti smerujúce k Rímu, a ktorý zapísal práve modlitbu k sv. Michalovi Archanjelovi. V nebeskom bojovníkovi videl mocného ochrancu proti intrigujúcim démonom. Nie nadarmo je Michal patrónom vojakov a bojujúcich.

pápež Lev XIII. Zdroj: Flickr

Brožúrka však prináša aj kapitoly venujúce sa anjelom – ozrejmuje ich hierarchické usporiadanie a vysvetľuje, že sú poddanými Pána Ježiša, i Panny Márie, nebeskej kráľovnej. Niekoľko statí sa tiež venuje padlým anjelom a našej ochrane voči nim.

Pre ďalšie informácie, či kvôli objednávke tejto inšpiratívnej sady môžete navštíviť špeciálnu stránku venovanú sv. Michalovi Archanjelovi:

www.archanjelmichal.sk«
»