Ďakujeme za kalendáre na rok 2022 a samozrejme za texty, v ktorých analyzujete situáciu v našej vlasti. Manželka je evanjelička.

Ctený pán Mgr. Martin Komár,

v prvom rade Vám ďakujeme za dva kalendáre na rok 2022 a samozrejme za texty, v ktorých analyzujete situáciu v našej vlasti. Osobitný list ste poslali aj mojej manželke Vierke, ktorá je tiež potešená, len Vám potrebujem oznámiť, že ona je členka, aj podporovateľka kresťanskej cirkvi evanjelickej AV. Kým bola mladšia, navštevovala so mnou sv. omše v katolíckych kostoloch v Bratislave, Púchove i Banskej Bystrici. Kalendár sa jej však veľmi páči a ďakuje zaň, aj keď dnes navštevuje bohoslužby len vo svojom kostole. Pred malou chvíľou som telefonoval s bratom Jánom, kde ste poslali tiež dva kalendáre – na neho i na manželku Annu. Sú tiež veľmi vďačný a potešení. Vážený pane, lúčim sa s Vami a prajem Vám ďalšie bohumilé nápady a ich realizáciu.

V Ježišovi a Márii

                                                          Ondrej «
»