Nový web chce spojiť 1 milión veriacich, modliacich sa ruženec na celom svete

Pred 100 rokmi Panna Mária vo Fatime povedala: „Modlite sa ruženec každý deň, aby ste získali mier pre svet a koniec vojny.“ Bolo nám cťou spolupracovať na slovenskej verzii webu Fatima2017.world, ktorý pripravilo rovnomenné francúzske združenie.

Cieľom tejto medzinárodnej aktivity „Modlitebná krížová výprava za nápravu“ je spojiť 1 milión ľudí z celého sveta, ktorí sa budú pravidelne modliť ruženec a prinesú tak zasľúbený triumf Nepoškvrneného Srdca Panny Márie!

Úmysly Modlitebnej krížovej výpravy za nápravu

  1. Za posilnenie zbožnosti k Panne Márii
  2. Za ustanovenie vlády Nepoškvrneného Srdca Panny Márie v duchovnej aj svetskej oblasti
  3. Za obnovenie dobrých zvykov v rodine a v spoločnosti ako nevyhnutnej podmienky mieru vo svete (druhá časť Fatimského tajomstva)
  4. Za získanie zvláštnej ochrany Nepoškvrneného Srdca Panny Márie pre všetkých prenasledovaných, vyhnaných zo svojich domovov, zneužívaných a umučených za ich katolícku vieru v mnohých častiach sveta
  5. Za obrátenie hriešnikov a spásu ich duší

Pridajte sa k nim aj vy zo Slovenska, krajiny pod ochranou Sedembolestnej!
Zaregistrovať sa je možné na: www.fatima2017.world«
»