Zúčastnili sme sa konferencie o rodine

Zástupcovia Nadácie Slovakia Christiana sa 28. októbra 2016 zúčastnili konferencie, organizovanej Konferenciou biskupov Slovenska na tému „východiská z demografickej a kultúrnej krízy“ v Bratislave.

Zaujala nás predovšetkým tá časť konferencie, ktorá bola venovaná rodine v európskom práve a v európskej politike. Vystúpila Ewelina Ochab z právnickej neziskovej organizácie Alliance Defending Freedom, riaditeľ Európskeho centra pre právo a spravodlivosť Gregor Puppinck a chorvátska aktivistka Željka Markić, známa predovšetkým úspešným referendom na ochranu rodiny v roku 2013, ktoré zadefinovalo manželstvo ako zväzok muža a ženy v chorvátskej ústave.

Vzhľadom na to, že rodinu a manželstvo považujeme za jeden z najvýznamnejších pilierov európskej civilizácie, ktorý je stále častejšie atakovaný, bolo veľmi podnetné stretnúť sa s ľuďmi zo Slovenska i Európy, ktorí zdieľajú podobné pohľady a prichádzajú s konkrétnymi iniciatívami, postavenými na obranu rodiny a manželstva.
»