Ohrozenie rodiny v sekulárnom štáte

Srdečne Vás pozývame na prednášky našich hostí – Tymoteusza Zycha (Ordo Iuris, Poľsko) a Patrika Danišku (Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku, Slovensko) na aktuálne témy:
– Právnická obrana rodiny, života a slobody svedomia
– Domáce vzdelávanie a právne aspekty pri výchove detí
– Istanbulský dohovor – ochrana pred násilím alebo trójsky kôň neomarxismu? Hrozby a alternatívy

Kedy: 26.11.2018 17:00

Miesto konania: Bratislava, Dom Quo Vadis, Hurbanovo nám. 1

Vstupné je dobrovoľné!«
»