Podali sme trestné oznámenie v súvislosti drogovou kauzou Michala Trubana

Nadácia Slovakia Christiana podala 16.8.2019 trestné oznámenie v súvislosti s medializovanou kauzou konzumácie drog predsedom politickej strany Progresívne Slovensko Michalom Trubanom. Ten na sociálnej sieti zverejnil video, v ktorom priznáva užitie drogy LSD, ako aj viacnásobné užitie marihuany.

Nadácia Slovakia Christiana preto žiada orgány činné v trestnom konaní, aby preverili, či sa pán Truban nedopustil trestného činu Nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držania a obchodovania s nimi v zmysle § 172 Trestného zákona, keďže je veľmi pravdepodobné, že pred užitím si drogu zadovážil nelegálnym spôsobom. Premlčacia doba by v takomto prípade bola dvadsať rokov.

Keby sa spáchanie tohto trestného činu nepodarilo dokázať, orgány činné v trestnom konaní majú preveriť, či Michal Truban nespáchal trestný čin podľa § 340 (Neoznámenie trestného činu), lebo je takmer isté, že drogy, ktoré užil, pochádzali od osoby, ktorá ich buď priamo vyrobila, alebo ich protizákonným spôsobom zadovážila.

Podľa názoru Nadácie Slovakia Christiana je dôkladné preverenie týchto skutočností dôležité jednak z hľadiska potreby poskytnutia dostatku relevantných informácií pre ľudí zvažujúcich voliť stranu Progresívne Slovensko v nadchádzajúcich parlamentných voľbách, ale predovšetkým pre ochranu Slovenska pred infiltráciou konzumentov drog do štátnych orgánov a najvyšších ústavných funkcií.

Michal Truban sa vyjadril, že má ambíciu stať sa predsedom vlády, čo je funkcia, v ktorej by sa oboznamoval s utajovanými skutočnosťami. Kým pri bezpečnostnej previerke sa podrobne skúma, či uchádzač užíval drogy, akého druhu, aj ako často, člen vlády Slovenskej republiky je osobou s osobitným postavením a zákon neukladá povinnosť vykonať u nej bezpečnostnú previerku. Ak by sa do premiérskeho kresla dostal užívateľ drog, mohlo by to poškodiť záujmy Slovenskej republiky, ohroziť dobro jej občanov a priniesť Slovensku medzinárodnú blamáž. Navyše, ak pán Truban už raz preukázateľne klamal o rozsahu a vážnosti svojich drogových excesov, verejnosť si nemôže byť istá, že na druhýkrát povedal celú pravdu, alebo či opäť niečo nezatajil.

Nadácia Slovakia Christiana verí, že orgány činné v trestnom konaní dôkladne preveria konanie Michala Trubana a v prípade, ak zistia naplnenie skutkovej podstaty niektorého trestného činu, budú postupovať v zmysle zákona.

Nadácia Slovakia Christiana vznikla v auguste 2016. Je inšpirovaná medzinárodným hnutím TFP (Traditio, Familia, Proprietas) chrániacim tradície kresťanskej civilizácie, rodinu a súkromné vlastníctvo. Nedostáva žiadnu finančnú podporu zo zahraničia, je financovaná prevažne z drobných darov fyzických osôb.«
»