Vyberáme z blogu: Rovnaký štart? Aká nespravodlivosť!

Na našom blogu na portáli postoj.sk sme uverejnili preklad eseje o rovnosti napísanej v roku 1968, ktorej autorom je významný katolícky intelektuál Plinio Corrêa de Oliveira.

Neustále počúvam, že spravodlivosť vyžaduje, aby všetci ľudia mali takú istú šancu, či už počas ich výchovy a vzdelávania, ktoré sa im dostane, alebo aj neskôr, keď začínajú svoju kariéru. V rôznych povolaniach musí byť tento základ taký istý, aby všetci mali rovnaké možnosti. Teda možnosti začať svoj život na rovnakej štartovacej čiare. Vraj práve vďaka rovnosti šancí môže byť hodnota človeka väčšia, lebo iba vtedy je to spravodlivé. Človek cez svoje zásluhy, ktoré nadobudol svojou prácou, bude vraj viac motivovaný a tak na svete zavládne spravodlivosť.

Najmä v dnešnom svete, v ktorom sa rôznym hlúpostiam dáva „kresťanská“ maska, sa práve táto rovnosť často predstavuje ako kresťanská zásada a tým sa vlastne spochybňuje kresťanská pravda. Doslova sa tvrdí, že na konci života každého človeka bude Boh vynahradzovať jeho zásluhy bez ohľadu na jeho narodenie a život, čo je absurdné. Z pohľadu Božej spravodlivosti ako aj večných konzekvencií, miesto kde človek začínal, tým pádom stráca svoj význam, a to nie že nie je rovnosť, ale je to veľmi nespravodlivé. Chvályhodné, správne a kresťanské vraj je, aby ľudia organizovali svoj život tu na zemi podľa noriem Božej spravodlivosti a to tak, aby výhody pozemského života boli dostupné pre všetkých bez rozdielu. Skúsenosť nám však ukazuje, že ich dosiahnu iba jednotlivci, ktorí sú schopnejší. Prečo je to tak?

Viac na našom blogu na postoj.sk«
»