… Pán Boh zaplať za knihu a ruženec.

„Prajem Vám veľa božích milostí na šírenie posolstva. Budem sa snažiť aj ja, šíriť posolstvo prostredníctvom knihy ktorú si veľmi vážim.
Vďaka bohu aj Vám. Prajem Vám veľa lásky a síl do ďalšej práce.“
S pozdravom M.O. s celou rodinou.«
»