Táto doba je zlá a práve teraz by sa žiadalo, aby sa čo najviac zapojilo do modlitieb

Pochválený buď Pán Ježiš Kristus!
Vážený  pán Martin Komár,
Ďakujem Vám za krásne kalendáre s Pannou Máriou. Ospravedlňujem sa, že som  sa Vám doposiaľ za nepoďakovala.  Tieto kalendáre  budem darovať  mojej rodine,  ale aj známym. Táto doba je zlá a práve teraz by sa žiadalo, aby sa čo najviac zapojilo do modlitieb v rámci  fatimského apoštolátu. Preto sa budem sa snažiť osloviť niekoľkych známych a získať ich pre fatimský apoštolát.

Heda

 «
»