SEXISTICKÝ KIX: V ankete o liberálnu anticenu roka 2021 sme obsadili 3.miesto – ĎAKUJEME za každý váš hlas a podporu …

Sexistický kix 2021

Celá táto “potrebná” anketa je žiaľ financovaná aj zo štátneho rozpočtu SR prostredníctvom Ministerstva spravodlivosti, na ktorého čele stojí Mária Kolíková, ktorá verejne hovorí o tom, že sa stretáva s americkým miliardárom Georgom Sorosom. Je podporovaná zrejme aj financiami od tohto miliardára prostredníctvom rôznych neziskoviek. Sme naozaj hrdí, že naša práca bola ocenená 1245 hlasmi. Ďakujeme

Kde sa lejú peniaze zo štátneho rozpočtu?

Po nástupe ministra Milana Krajniaka do rezortu sociálnych vecí, išli finančné zdroje do projektov, ktoré to naozaj potrebujú. V reakcii na kroky ministra odišla pani Oľga Pietruchová, žiaľ nie do dôchodku, aby sa venovala vnúčatám, ktoré by to isto ocenili, ale spolu s viacerými úradníkmi sa presunula pod krídla Kolíkovej ministerstva spravodlivosti. Je potrebné povedať, že ministerstvo pod vedením ministra Krajniaka začalo financovať z nášho pohľadu hodnotnejšie projekty, ktoré naozaj pomáhajú ľuďom na Slovensku.

ČO JE PRE NICH PROBLÉM? Je to katolícke učenie …

Na prvom bilborde je pritom zobrazený pápež František a jeho výrok z októbra 2018, ktorý znie: „Nie je správne najať si na vyriešenie problému vraha!“ Týmto výrokom odkazovala súčasná hlava rímskokatolíckej Cirkvi na fakt, že „potrat je nájomná vražda“, čo je taktiež na bilborde uvedené. Na druhom, je výzva k neodsudzovaniu homosexuálov.

Ako uvádza stránka akcia Sexistický kix na svojom webe: „Anticena Sexistický kix kriticky upozorňuje na sexistickú reklamu na Slovensku. Jej cieľom je povzbudzovať širokú verejnosť, ako aj ľudí zapojených do reklamnej tvorby ku kritickému, rodovo kompetentnému nazeraniu na rozpory reklamného sveta a každodennej reality. Projekt Sexistický kix poukazuje na to, aké konkrétne typy sexistických prvkov reklama zneužíva a ako ich používaním prispieva k znevýhodňovaniu žien a posilňovaniu rodovej nerovnosti v spoločnosti.“Nerozumieme preto, ako je možné, že sa v tejto ankete umiestnili naše bilboardy, ale dalo sa to očakávať, pretože ich odkaz nekooperuje s liberálnym mainstreamom pretláčaným všade naokolo najmä v médiach.

Liberálne anticeny sa na Slovensku objavujú čoraz častejšie, tentokrát si vždy bdelá úderka všimla aj projekty nadácie Slovakia Christiana. „Sexistický kix“, na ktorého čele stojí bývalá šéfka odboru rodovej rovnosti na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Oľga Pietruchová, zaujali bilboardy nadácie zamerané proti potratom a proti homosexuálnej ideológii až natoľko, že ich zaradili do svojej ankety o anticenu. V minulosti sa na druhom mieste v podobnej ankete pod príznačným názvom “homofób roka” umiestnil katolícky arcibiskup z Trnavy mons. Ján Orosch.

Odpor ku katolíckemu učeniu a vôbec všetkému katolíckemu vo verejnom priestore sa bude neustále stupňovať. Zastavme to spoločne …

zdroj: www.sexistickykix.sk«
»