V Bratislave sa konala konferencia k 50. výročiu vydania encykliky Humanae Vitae

V sobotu 26. mája 2018 sa v Bratislave konala konferencia „Množte sa a naplňte zem“, ktorú organizovala Nadácia Slovakia Christiana pri príležitosti 50. výročia vydania encykliky Humanae Vitae. Na konferencii vystúpili hostia zo Slovenska aj zo zahraničia. Prodekan bratislavskej Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty morálny teológ ThDr. Michal Vivoda , PhD. vo svojom príspevku objasnil morálne aspekty antikoncepcie, profesor Grzegorz Kucharczyk z poľskej Poznane opísal rebéliu Humanae Vitae, ktorá nastala bezprostredne po jej vydaní a Zdeňka Rybová z českého Hnutí pro život vysvetlila dôsledky neprijatia tejto encykliky svetom. Na konferencii vystúpili aj cirkevný historik Radomír Malý, ktorý priblížil historický kontext vzniku Humanae Vitae, ďalej Mária Schindlerová vo svojom príspevku opísala prirodzené plánovanie rodičovstva v praxi a osobným svedectvom prispeli manželia Bea a Ján Horniakovci, rodičia 9 detí. Konferencia sa zakončila svätou omšou v kostole u Milosrdných bratov.

Záznam z konferencie bude voľne dostupný na internete a DVD so záznamom bude distribuované osobám pracujúcim na formácii snúbencov.

 «
»