Kampaň na šírenie modlitby sv. Benedikta – Chráň nás od zlého!

Na sviatok sv. Benedikta sme pripravili dlhodobo plánovanú kampaň o sv. Benediktovi s cieľom rozšíriť modlitbu svätého Benedikta, ktorá po stáročia chráni kresťanov proti útokom Zla. V špeciálnej zásielke, zhotovenej pri príležitosti sviatku sv. Benedikta, získate:
– brožúru o sv. Benediktovi
– kňazom posvätenú kovovú medailu
– plastovú kartička s obrázkom sv. Benedikta, na jej druhej strane sa nachádza modlitba – exorcizmus.

Získate aj možnosť:

Brožúra s názvom „Medaila sv. Benedikta“ obsahuje základné informácie o medaile, životopis zakladateľa rádu benediktínov, ďalej svedectvá veriacich, ako aj zaujímavosti o benediktínskych rádoch, či osobitnú modlitbu a hymnus k tomuto svätcovi – spolupatrónovi Európy.

Samotná medaila sv. Benedikta je veľmi zaujímavý a hlboko symbolický predmet, na ktorom je modlitba exorcizmu, ktorá po stáročia chráni kresťanov proti útokom démonov. Na averze medaily je vyobrazená postava svätca ako drží v jednej ruke kríž a v druhej otvorenú knihu. Vedľa postavy sú dva nápisy: Crux Sancti Patris Benedici – teda Kríž svätého Benedikta a Eius in obitu nostro praesentia muniamur – Nech nás jeho prítomnosť chráni v hodine smrti.

Ešte zaujímavejšia je zadná strana medaily. Tá obsahuje celý rad kódových písmen a skratiek, ktoré vo svojej podstate tvoria akési modlitby na ochranu proti Zlému. Všetky kódy a skratky sú v brožúre aj s obrazovým materiálom zrozumiteľne vysvetlené.

Obrovskou výhodou medaily, ktorú od nás dostanete je, že bola už vopred požehnaná kňazom.

medaila, obrázok a brožúrka

Ako posledný predmet v zásielke je plastový obrázok sv. Benedikta, na ktorého zadnej strane sa nachádza modlitba – exorcizmus, najmä pre tých ktorí neradi nosia medailóniky, ale majú vždy obrázky napríklad v peňaženke, alebo pri osobných dokladom. Modlitba exorcizmu je v latinskom jazyku – čo je mimoriadne bežné pri modlitbách exorcizmu. Pre neznalých latinského jazyka je tam aj slovenský preklad.

V súčasnej temnej dobe sú podobné modlitby pre kresťana v podstate nevyhnutnosťou. Dnešný človek nikdy nevie, aké nebezpečenstvo ho očakáva najmä na internete, v nákupných centrách, kto všetko mu mohol počas dňa zlorečiť, či ho dokonca prekliať. Okultizmus a magické zaklínadlá sú dnes rovnako rozšírené ako nahota a pornografia. Proti týmto ťažkým duchovným zlám sa veriaci kresťan môže brániť jedine duchovne.

Proti silným duchovným útokom, ako aj pokušeniam, dnes azda niet lepšej ochrany, ako je modlitba, či svätená voda a kňazom posvätená medaila sv. Benedikta s modlitbou obsahujúcou malý exorcizmus, preto ju podľa možností majme stále pri sebe a pamätajme, že sme vo víťaznom tíme a Boh už dávno zvíťazil nad zlom, nezabúdajme na to.

náhľad do brožúrke kde sa dozviete základné informácie o sv. Benediktovi, medaile a Benediktínoch

Obálku s celou sadou predmetov si môžete objednať na tejto adrese:

https://www.svbenedikt.sk/

Opis medaily sv. Benedikta

Na jednej strane je sv. Benedikt držiaci v pravej ruke kríž a v ľavej Regulu. Po pravej strane je rozbitý pohár s vychádzajúcim hadom, po ľavej havran odnášajúci otrávený chlieb. Tieto obrazy sa vzťahujú na príbehy z Dialógov sv. Gregora Veľkého, pri ktorých bol sv. Benedikt zachránený pred nepriateľskými úkladmi mocou znaku sv. Kríža. Pri svätcovi je nápis: „Crux sancti patris Benedicti“ (Kríž svätého otca Benedikta). Na obrube je nápis: „Eius in obitu nostro prasentia muniamur“ (Nech nás jeho prítomnosť chráni v hodine smrti).

Na druhej strane medaily je kríž s písmenami „C-S-P-B“, čo znamená opäť „Crux sancti patris Benedicti“ (Kríž svätého otca Benedikta). Nad krížom je nápis „PAX“ (Pokoj), čo je heslo rehole. Niektoré medaily majú namiesto textu Pax písmená „IHS“, čo znamená „Iesus Hominum Salvator“ (Ježiš Spasiteľ ľudí). Na ramenách kríža sú písmená, ktoré znamenajú: „Crux Sacra Sit Mihi Lux“ (Svätý Kríž nech mi je svetlom) a „Non Draco Sit Mihi Dux“ (Diabol – doslova drak – nech nie je mojím vodcom). Na okraji sú začiatočné písmená exorcizmu: „Vade Retro Satana, Numquam Suade Mihi Vana – Sunt Mala Qua Libas, Ipse Venena Bibas“ (Choď preč satan, nezvádzaj ma k márnostiam; to, čo mi nahováraš je zlé, sám si vypi svoje jedy).

Nosením medaily, alebo aj modlitebnej kartičky, dáva človek najavo, že sa stavia pod ochranu sv. Benedikta. Exorcizmus je znakom odmietnutia diabla a jeho pokušenia, ako to urobil sv. Benedikt a znak sv. Kríža je vyznaním viery kresťana.«
»