Ďakujem za knihu a Krížovú cestu

Chcem Vám poďakovať za krásny kalendár a knižky. Krížovú cestu sa často modlím aj za Vás, nielen v tomto pôstnom období, alebo ju počúvam z CD. Kniha svätca pátra Pia je pre mňa veľmi drahá, lebo svätca poznám už od detstva.  My dôchodcovia to máme v tomto období veľmi ťažké, hlavne bez návštev kostola a osobných kontaktov s ľuďmi. O to viac Vám ďakujem. 

            Pán Boh zaplať za všetko,  Mária z Hlohovca«
»