Kampaň milujúci otec – sv. Jozef

„Každý musí vedieť, že po Panne Márii je svätý Jozef zo všetkých svätých Bohu najmilší. Vďaka tomu má v sebe veľkú Pánovu silu a môže získavať milosti pre svojich nasledovníkov.“
(Sv. Alfonz Mária Liguori – biskup, učiteľ Cirkvi)

Sv. Jozef patrí k najobľúbenejším svätcom, je najčastejšie vzývaný pri rodinných problémoch a v ťažkých situáciách. No zároveň veľa veriacich o ňom príliš mnoho nevie, lebo ani evanjeliá mu nevenovali príliš veľa priestoru. Nemáme žiadne vyjadrenie Máriinho Ženícha, ktoré by citovali evanjelisti.

Preto sme pre vás v našej nadácii pripravili kampaň milujúci otec, do ktorej sa môžete zapojiť a tak sa spolu s takmer 30 000 účastníkmi modliť, za naše rodiny práve na príhovor sv. Jozefa

Zapojiť sa môžete prostredníctvom stránky www.milujuciotec.sk

TICHÝ SVÄTEC

Jeho osoba je zahalená závojom, ktorý pobáda k mlčaniu. Toto ticho je pre neho charakteristické. Práve v nočnom tichu, keď Jozef spal, mu Boh viackrát zjavil svoju vôľu.

sv. Jozef pestún pána Ježiša

Tak to bolo v prípade tajomného Vtelenia Slova v panenskom lone jeho Prečistej Nevesty (pozri Mt 1,18–25). Takto bolo aj v prípade jeho úteku do Egypta pred kráľom Herodesom, ktorý chcel zabiť dieťa Ježiša (Mt 2,13–15), a jeho návratu z vyhnanstva do Nazareta (Mt 2,19–23). Svätý Jozef mlčí aj pri narodení Spasiteľa v betlehemskej stajni, kde našiel príbytok, v ktorom sa mohol narodiť Pán Ježiš. Nebola to ľahká úloha, pretože nepriateľské prostredie nechcelo prijať rodinu, ktorá prišla do mesta kráľa Dávida, aby sa zúčastnila sčítania ľudu.

V skutočnosti sa od tohto mlčanlivého muža môžeme naučiť viac ako od mnohých suverénnych rečníkov. Svätý Jozef je dokonalé potvrdenie pravdy, že Boh sa prihovára v tichu.«
»