Zasvätenie Ruska – 25. marca sa všetci pripojme !

25.3.2022 o 17:00 sa všetci spoločne spojíme so svätými otcami Františkom a emeritným pápežom Benediktom XVI.

Na sviatok Zvestovania Pána 25. marca Svätý Otec František zasvätí Rusko a Ukrajinu Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie.

Vybraný dátum zasvätenia je vskutku symbolický, pretože 25. marca 1984 vykonal podobný úkon aj pápež sv. Ján Pavol II. Podľa viacerých svedectiev z jeho najbližšieho okolia však v samotnej formule zasvätenia explicitne nespomenul Rusko, ale „celý svet“.

V druhom fatimskom tajomstve Panny Mária žiada, „aby bolo Rusko zasvätené môjmu Najsvätejšiemu Srdcu a aby zaň bola vedená Eucharistia odprosenia každú prvú sobotu“. Ak sa tak nestane, „krajina bude rozširovať svoje bludy do celého sveta, spôsobí vojny a prenasledovanie Cirkvi. Dobrí budú zavraždení; Svätý Otec bude veľmi trpieť; mnohé národy budú zničené.

Panna Mária Fatimská túto prosbu zopakovala aj v roku 1929, keď sa sestre Lucii zjavila a povedala: „Nastala chvíľa, v ktorej Boh žiada Svätého Otca, aby učinil a nariadil, aby v jednote s ním a v ten samý moment, biskupi sveta zasvätili Rusko môjmu Nepoškvrnenému Srdcu sľubujúc jeho obráteniepretento d modlitby a celosvetovej nápravy.

V tejto chvíli je teda ešte ťažké predvídať, do akej miery sa podarí naplniť táto požiadavka, aby zasvätenie prebehlo s čo možno najväčším počtom biskupov v rovnakej chvíli. Vo svetle oznámenia Vatikánu, Dr. Joseph Shaw, predseda Latinskej omšovej spoločnosti Veľkej Británie vyzval biskupov sveta, aby sa pri zasvätení pripojili k Svätému Otcovi, ako to žiadala Panna Mária z Fatimy.

Ešte v máji 2020, počas nástupu pandémie koronavírusu, vyzval pápeža Františka na zasvätenie Ruska aj kardinál Raymond Burke, keď na podujatí Life Forum vyhlásil: „Súčasná celosvetová kríza ukazuje, že zasvätenie je potrebné teraz viac ako kedykoľvek predtým!“ o čom vtedy priniesol správu aj náš portál.1

Pre nás na Slovensku môže byť povšimnutiahodné, že sa Svätý Otec podujal na tento úkon iba deň po tom, čo ho navštívil slovenský premiér hlásiaci sa ku katolíckej Cirkvi, Eduard Heger. Ako sme totiž uviedli v inej krátkej správe,2 premiéra vyzval poslanec a predseda ĽSNS M. Kotleba k tomu, aby pápeža o zasvätenie Ruska a Ukrajiny požiadal. Poslanec na vyše dvojminútovom videu vyhlásil:

Konflikt na Ukrajine môžete ukončiť Vy, pán Heger, práve tým, že vypočujete volanie státisícov kresťanov, možno miliónov kresťanov po celom svete, a na audiencii u pápeža Františka ho požiadate, aby presne v zmysle fatimského vyznania Panny Márie zasvätil Rusko a Ukrajinu Panne Márii. Je to z Vašej strany len maličkosť, ktorá však môže spraviť obrovské veci, doslova zázraky.

V každom prípade, či už sa premiér SR podujal niečo na túto tému povedať alebo nie, pápež František bol k zasväteniu Ruska (a aj Ukrajiny) po vpáde ruských vojsk na ukrajinské územie vyzývaný zo všetkých strán. List mu, ako sme taktiež upozornili,3 zaslali dokonca samotní ukrajinskí katolícki biskupi latinského obradu, ktorý v ňom uviedli:

Odpovedajúc na túto modlitbu, pokorne žiadame Vašu Svätosť, aby ste verejne vykonali akt zasvätenia Ukrajiny a Ruska Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie, ako to žiadala Panna Mária vo Fatime.«
»