Vydali sme publikáciu, ktorá ozrejmuje hrôzy priam diabolského potratového priemyslu

Brožúra nesie názov: Násilne potratené deti ako surovina v medicínskom biznise: O súvise umelého potratu s očkovaním proti COVID-19.

Predkladaná brožúra môže pomôcť čitateľovi formovať zrelý pro-life postoj, ktorý bude schopný konfrontovať to, čo nás obklopuje so svojím svedomím.

Povinnosťou človeka dneška, ktorý ešte nestratil zvyšky ľudskosti a úcty k životu iného človeka, je trvať na tom, aby veda, ktorá prináša nové, pre ľudí užitočné riešenia v rozličných oblastiach života, vrátane medicíny, rešpektovala základné požiadavky etického správania. A k nim patrí nedotknuteľnosť každého, aj toho najbezbrannejšieho ľudského života, ktorým nepochybne je život človeka v jeho prenatálnej fáze.“

Brožúra zrozumiteľným jazykom oboznamuje, čo to potrat vlastne je a čo konkrétne sa pri ňom deje. Rovnako otvoreným jazykom tiež odhaľuje a vysvetľuje prepojenia medzi potratmi a následným využívaním častí telíčok a orgánov potratených detí v medicínskom výskume a pri vývoji liečiv. Brožúra obsahuje pomerne tvrdý, necenzurovaný grafický obsah. Na lepšie pochopenie tohto zla gigantických rozmerov, proti ktorému stojíme, je to však žiaduce, ba priam nutné.

Potratová genocída sa u nás už pridlho zľahčovala, pridlho sme pred ňou zatvárali oči. Tie najdôležitejšie – a zároveň najtragickejšie a najozrutnejšie – informácie sú zvýraznené, aby mal čitateľ väčší prehľad o temnom lukratívnom biznise, ktorý sa za zatvorenými dverami kliník deje aj na Slovensku a o ktorom bežní občania takmer nič nevedia.

Nadácia Slovakia Christiana spolupracovala na projekte s poľskou pro-life organizáciou Fundacja Pro-Prawo do życia, ktorá sa v susednom Poľsku zásadnou mierou zaslúžila o rozšírenie povedomia o tom, čo sa deje za oponou potratovej loby a za dverami navonok príjemne vyzerajúcich kliník.

V prípade záujmu si brožúru Násilne potratené deti ako surovina v medicínskom biznise: O súvise umelého potratu s očkovaním proti COVID-19 môžete ZADARMO objednať na telefónnom čísle:

02/222 000 63

Za preklad z poľského jazyka, ako aj prvotný impulz k vydaniu tejto veľmi podnetnej brožúry úprimne ďakujeme prekladateľovi pánovi Dariuszovi Žuk-Olszewskému, autorovi knihy: Licencia na zabíjanie, ktrú si môžete objednať na tomto linku: https://www.christianashop.sk/licencia-na-zabijanie/

Veľká vďaka za korekciu textu, patrí pani Janke Ray-Tutkovej z centra pre bioetickú reformu, o ktorom sa môžete viac dozvedieť na stránke – www.pravonazivot.sk

Martin Komár, správca Nadácie Slovakia«
»