Ten čas, ktorý dáte Ježišovi, ten sa vám stokrát viac oplatí

Milá nadácia, chcem veľmi pekne poďakovať za všetky modlitby, ktoré mi posielate, a ktoré sa aj modlím.

Chcela by som Vám povedať, akú veľkú silu má Pompejská novéna. Vyprosíte všetko. Naši chlapci pracovali na stavbách v Čechách. Mali veľmi dobrého vedúceho, Peťka, pokiaľ si neurobil vysokú školu právnickú. Pracovali od jari do jesene a čakali, že im zaplatí. Dovtedy nemali žiadne problémy. Ale milý Peťko ich začal vydierať, chyby hľadať a vodiť po súdoch. To bola veľká zmena. Tak som sa začala modliť novénu, ale pri nej si musíte aj odkľačať. A môj muž si myslel, že sa mi asi v hlave obrátilo, že sa len modlím. Viete, tomu rohatému sa to nepáčilo, tak hľadal zámienky, a keď sa modlíte pod krížom, tak sa ide zblázniť. Tak som prišla na to, že som sa začala modliť v noci. Tak to robím dodnes a som veľmi šťastná. Totiž robím na trojsmenku. A nechýba mi ten čas, ktorý sa v noci modlím. Ten čas, ktorý dáte Ježišovi, ten sa Vám stokrát viacej oplatí.

Po troch Pompejských novénach všetko prestalo. Peniaze im síce nedal, ale dostali ešte lepšiu prácu v Belgicku, a tak sa im to stonásobne vrátilo. A odvtedy som už nevedela prestať a začala som si všetky tie Pomepjské Novény zaznamenávať. Chcem pomáhať priniesť P. Márii obety. Každý deň začínam tým, že posedím v prítomnosti Ježiša a dívam sa na Jeho krásny obraz 15 – 20 minút. A neuveríte, vždy do detailov postíham všetko. Nebojme sa dať čas Bohu. Nechápem, keď niekto stále hovorí, že nič nestíha. S Božou pomocou vždy všetko zvládneme. Musíme sa mu úplne odovzdať, aby všetko riadil za nás. A uvidíte, aký je to iný život, vždy byť v Máriinom a Otcovom náručí.

Tak som si vyliala svoje srdce pred Vami. Ešte chcem za všetko, čo mi posielate veľmi pekne poďakovať.

S pozdravom Vaša Hanka«
»