KAMPAŇ NEHANBÍM SA ZA JEŽIŠA 2021 PRIDAJ SA !!!

JA SA NEHANBÍM ZA JEŽIŠA A ČO TY ?

SČÍTANIE OBYVATEĽOV 2021

viac na >>>>>>>>>>>>>www.nszj.sk<<<<<<<<<<<<<<

Prečo?

V našej spoločnosti je Boh čoraz viac odsúvaný na okraj. Slovensko, ktoré sa ešte pred 30 rokmi považovalo za kresťanskú krajinu sa pomaly ale isto vydáva na cestu k sekularizmu, nasledujúc západné štáty Európy.

Akcia „Nehanbi sa za Ježiša!“ môže prebudiť odvahu a svedomie mladých aj starších. Bojujme spoločne so svojim strachom, lebo iba tak môžeme zvíťaziť.

Postavte sa pevne za Ježiša a vyzvite ostatných kresťanov, aby odvážne vyznali svoju vieru.

Buďte svetlom, ktorého žiara zapáli osvetlí aj vaše okolie! Stačí nosiť zamenenie kríža a verejne vyznávať svoju vieru doma, na pracovisku, v spoločnosti alebo pred štátom. Napríklad aj prihlásením sa ku katolíckej Cirkvi pri sčítaní ľudu. Ľudia čakajú na tých čo prejavia odvahu, aby videli, že to ide a ich srdce sa zapáli.

K akcii sa pripojili aj viaceré známe osobnosti zo spoločenského a kultúrneho života, ako napríklad:

Štefan Bučko, herec a recitátor

Ján Baránek, publicista a komentátor

Peter Janku, gospelový spevák

Jaroslav Daniška, šéfredaktor denníka Štandard

Andrej Palko, herec

Juraj Šúst, filozof

Peter Števkov, novinár a šéfredaktor denníka Slovensko

Chcem podporiť kampaň NEHANBÍM SA ZA JEŽIŠA

IBAN : SK0409000000005125506315
BIC: GIBASKBX (Slovenská sporiteľňa)

Úprimne Vám Ďakujeme
Tím nszj.sk

K výzve sa môžete pripojiť na stránke:  >>>>>>>>>www.nszj.sk<<<<<<<<<

ĎAKUJEME !!!«
»