Kázeň mons. Ján Orosch(video) a výzva katolíckym kňazom Slovenska

Nech všetkých, čo budú tieto slová čítať, povzbudia k vytvoreniu si zdravého náboženského sebavedomia. O to prosí † Ján Sokol, arcibiskup

Milí duchovní otcovia, kňazi pôsobiaci v Slovenskej republike!

„Keď sa najedli, Ježiš sa opýtal Šimona Petra: „Šimon, syn Jánov, miluješ ma väčšmi ako títo?“ Odpovedal mu: „Áno, Pane, Ty vieš že Ťa mám rád.“ Ježiš mu povedal: „Pas moje baránky.“
Opýtal sa ho aj druhý raz: „Šimon, syn Jánov, miluješ ma?“ On mu odpovedal: „Áno, Pane, Ty vieš, že Ťa mám rád.“ Ježiš mu odpovedal: „Pas moje ovce!“
Pýtal sa ho tretí raz: „Šimon, syn Jánov, máš ma rád?“ Petra zarmútilo, že sa ho tretí raz spýtal: „Máš ma rád? a povedal mu: „Pane, Ty vieš všetko, Ty dobre vieš, že Ťa mám rád.“ Ježiš mu povedal: „Pas moje ovce!“ Jn 21,15-17

Pápežský legát Tretieho Eucharistického kongresu na Slovensku, kardinál Jozef Tomko, na stretnutí s biskupmi a veriacimi v roku 2005 povedal: „Našiel som na Slovensku umlčanú Cirkev“.

Dnes, v roku 2021 je na Slovensku Cirkev nielen umlčaná, ale aj ponižovaná a zbavená svojho základného poslania učiť, ohlasovať a vysluhovať sviatosti. Božie chrámy sú už mesiac zatvorené a Kristus uväznený v Bohostánkoch kostolov za zamknutými dverami. Niečo podobné história nepamätá.

Aliancia za nedeľu – Slovensko, o. z., ako občianske združenie pôsobiace na Slovensku už tri desaťročia, obhajuje kresťanské zásady, učenie Cirkvi, pričom vychádza z pravého učenia a Evanjelia nášho Pána Ježiša Krista, touto otvorenou výzvou povzbudzuje a vyzýva všetkých katolíckych kňazov, aby si začali plniť svoje poslanie a pastierske povinnosti, ktoré im boli zverené vkladaním rúk, a ktoré prijali od Božieho Syna, nášho Pána Ježiša Krista už pred vyše 2000 rokmi.

Dnes viac než kedykoľvek predtým, milí naši kňazi, je dôležitý váš osobný postoj. Podľa dostupných informácií a zdrojov v okolitých štátoch nie sú také prísne zákazy týkajúce sa slávenia svätých omší. Prečo práve na Slovensku sú naše chrámy už viac ako mesiac zatvorené a Cirkev je takýmto spôsobom umlčaná a ponižovaná?

Chápeme, že nariadenia vlády a hlavného hygienika SR sú v tomto ohľade viac než prísne, no zároveň veríme, že pre spoločnosť prospešné. Avšak,  vo výrobných závodoch, rovnako aj v nákupných potravinových centrách sú denne desiatky tisíc pracujúcich a zákazníkov. Dodržiavajú sa prísne hygienické nariadenia, o automatickej zodpovednosti samotných občanov netreba ani diskutovať. Rovnaké, ba ešte prísnejšie opatrenia, boli dodržiavané aj v našich kostoloch.

Ako katolícki laici vás žiadame, začnite prosím, žiadať spoločne s našou podporou otvorenie Božích chrámov! Začnite sa pýtať svojej cirkevnej hierarchie, či takýto dlhodobý stav Božiemu ľudu vyhovuje, či je v zhode nielen s Božím učením, ale aj s Ústavou SR, ktorá garantuje autonómiu Cirkvi Zmluvou so Svätou stolicou a rovnako aj Listinou základných ľudských práv a náboženských slobôd. Ak vám to umožnené nebude, mali by ste hľadať iné vhodné formy vysluhovania sviatostí veriacim a nie ich nechať zomierať bez možností prijať viatikum. Prípadne treba vyjsť pred chrámy, do ulíc, do parkov a vysluhovať sviatosti tam.

Blíži sa jar, na verejných priestranstvách sa dajú dodržiavať vzdialenosti medzi veriacimi, tam by sa dali slúžiť Božiemu ľudu sväté omše, vysluhovať sviatosti zmierenia a podávať Eucharistia, aj kropiť ľud svätenou vodou.

Držte sa Písma a Tradície našej spoločnej viery. Boli ste Bohom povolaní, tak si začnite plniť svoje poslanie a povinnosti voči Bohu a dožadujte sa týchto práv daných nám od Boha. Pán Ježiš vám to vraví cez Písmo neustále. Sme si vedomí ťažkej situácie v našej spoločnosti i v celom svete, ale ten kto verí, kto má vieru v Trojjediného Boha, ten vie, že ho Boh ochráni svojou mocou, vlas na hlave sa mu neskriví.

Nepodliehajte novodobým liberálnym a dokonca libertariánskym prúdom uprostred Katolíckej cirkvi, Slovensko nevynímajúc. Aj liberálny kňaz je len človek, treba sa za jeho obrátenie a uzdravenie pomodliť. Už svätý Ján Pavol II. nám pri svojej návšteve Slovenska povedal: Nebojte sa! On už vtedy vedel, že Slovensko bude zohrávať dôležitú úlohu pri evanjelizácii Európy a sveta. Začnite plniť Božiu vôľu, nie vôľu samozvaných vykladačov svetových udalostí. „Boha treba viac počúvať ako ľudí“ (Sk 5, 29). Šírte Božie slovo nielen spoza klávesnice či kamery, šírte Božie slovo osobne medzi ľuďmi, ktorí potrebujú cítiť Cirkevné spoločenstvo.

Ako sa správne vyjadril jeden z vás: „Je čas dožadovať sa skutočnej účasti na svätej omši a neuspokojiť sa s videom! Viera sa z ľudí čoskoro úplne vytratí a môže nás tu ktokoľvek presviedčať o opaku, že o kostole a omši to nie je. Je! Pre mňa to je o reálnom dotyku s Eucharistiou. Ak mám umrieť len preto, že som sa nakazil od niekoho na svätej omši, tak umriem. Ale nechcem umrieť za zatvorenou bránou ako dáky vystrašený výrobca videoprojekcií. “

Vám bolo zverené stádo. Vám bola zverená starostlivosť o Boží ľud a o dušu človeka. Vy všetci ste zodpovední. Ani jeden z vás sa nevyhne na konci svojho života otázke: „A čo si urobil pre záchranu a spásu môjho vyvoleného stáda?“ Preto ešte raz, NEBOJTE SA, odmena vás čaká u nášho nebeského Otca, aj keď nie tu na zemi. A tí, ktorí zradia, tí, ktorí sa boja, tí, ktorí sa budú všemocne vykrúcať, tí budú spravodlivo „odmenení“.

„Ježiš povedal svojim apoštolom: „Choďte a hlásajte: Priblížilo sa nebeské kráľovstvo“. Chorých uzdravujte, mŕtvych krieste, malomocných očisťujte, zlých duchov vyháňajte. Zadarmo ste dostali, zadarmo dávajte“. Takúto veľkú moc dáva Ježiš svojim apoštolom. „Neberte si do opaskov ani zlato ani striebro, ani peniaze, ani kapsu na cestu si neberte, ani dvoje šiat ani obuv ani palicu, lebo robotník si zaslúži svoj pokrm.“ (Mt 10,7-10)

Prosme preto Všemohúceho Boha o odpustenie našich hriechov, zo znesväcovania a svätokrádeží v samom srdci Katolíckej cirkvi a konajme odprosujúce pobožnosti za návrat do Božích chrámov. A Pán sa nad nami určite zmiluje, lebo On veľkodušne odpúšťa.

Anton Čulen, predseda AZN
Miroslav Šuňal, podpredseda AZN, predseda Organizácie na ochranu slovenskej štátnosti, o. z.

J. E. Mons. Ján Sokol – Nech všetkých, čo budú tieto slová čítať, povzbudia k vytvoreniu si zdravého náboženského sebavedomia. O to prosí † Ján Sokol, arcibiskup

Ján Košiar, katolícky kňaz
Štefan Farkaš, katolícky kňaz
P. Jozef Mydla SJ
Ignác Juruš, katolícky kňaz
Peter Buranský
Peter Tkáč, kňaz
Ivan Konečný, katolícky kňaz
Štefan Mordel, katolícky kňaz
Ján Fábik, katolícky kňaz
Imrich Tóth, katolícky kňaz
Marián Servátka, veľvyslanec
Ján Maršálek, spisovateľ, publicista
Teodor Križka
Martin Lacko, historik.
Štefan Hrušovský, lekár
Občianske združenie Rastic
Dalibor Kovačič
Ing. Timko Michal
Robert Žilík
Peter Grečo
Jozef Šimonovič
Karol Dučák
Michal Hadač
Rozália Garajová
Jan Petruska
René Krajčovič
Lubomír Štula
Patrik Mikula
Ján Jurečko
Peter a Irena Eiben
Jozefa Košková zdravotná sestra
Jozef Barok
Eva Zelenayová, publicistka
Miloš Marek, historik
Stanislav Bajaník
Silvia Gažová
Marián Tkáč
Jozef Krajčík
Peter Kašarik
Daniel Kirth
Stanislav Kebísek
Slavomír Hromada
Peter Legeny
Miroslav Kuna
Marián Kapusta 
Ľuboš Gavura
František Ďuriš
Mária Volovárová
Mária Pijalová
Iveta Germuskova
Andrea Šulíková
Juraj Lexmann, lekár – psychiater
Richard Tokušev, pronárodný aktivistaĽubomír Janáč
Vladimír Laluch

Martin Komár«
»