Ďakujeme, za patróna

Buď pochválený Pán Ježiš Kristus.
3 ženy sme sa rozhodli, že sa budeme pravidelne denne modliť za dušičky v očistci. Chýbal nám ešte patrón. Na druhý deň som dostala od Vás knihu o Pátrovi Piovi. Pán Boh zaplať Vám za všetko aj za nášho patróna.

Ľudmila«
»