Plníme prosbu Panny Márie, aby ľudia nosili Zázračnú Medailu ! Svätá omša za všetkých čo sa zapojili do našej kampane.

Na obrázku môže byť šperky
Najslávnejšia medaila na svete

Panna Mária nás prosí aj dnes, aby všetci nosili túto Zázračnú Medailu

27. novembra 1830 sa sestre Kataríne Labouré zjavila Najsvätejšia Panna Mária a požiadala ju, aby túto medailu rozšírila medzi ľuďmi. Povedala: „Postaraj sa, aby bola vyrazená medaila podľa tohto vzoru. Všetci, ktorí ju budú nosiť, obdržia veľké milosti, najmä keď ju budú nosiť na krku.

V reakcii na toto pozvanie Panny Márie, sme v nadácii spustili kampaň s cieľom rozšíriť túto medailu k všetkým, ktorý o to prejavia záujem …

Práve v sobotu 23.10.2021 sme doručili všetky vaše prosby a modlitby k Panne Márii od Zázračnej medaily do kaplnky, ktorá sa nachádza na ulici Du Bac v Paríži.

Vaše poďakovania a prosby

V rámci kampane: Dar Márie pre teba (www.zazracna-medaila.sk), počas ktorej sme každému záujemcovi zadarmo poslali kňazom posvätenú Zázračnú medailu Panny Márie spolu s knihou o zjaveniach v Paríži, kde Panna Mária darovala ľudstvu tento obrovský dar: Zázračnú medailu. Bolo to niekoľko desiatok tisíc medailí a kníh !!!

kartičky s vašimi modlitbami a prosbami

Kvôli pandémii sa nám podarilo priniesť vaše modlitby a prosby k Panne Márii neskôr a to až 23.10.2021, čo však umožnilo zapojiť sa do akcie väčšiemu počtu záujemcov . Veľká vďaka preto patrí všetkým, ktorý neváhali a zareagovali na pozvanie Panny Máriea aj dnes šíria zázračnú medailu. Na znak vďaky bola v ten istý deň, keď sme doručili vaše poďakovania a prosby k Panne Márii, bola slávená o 10:30 na ulici Ru de Bac v Paríži svätá omša. Zároveň boli všetky vaše prosby uložené k neporušenému telu sv. Kataríny Laboure, ktoré sa nachádza v kaplnke na ulici du Bac v Paríži.

páter osobne uložil vaše poďakovania a prosby k sv. Kataríne, kde boli počas celej svätej omše obetovanej za vás všetkých.


Sv. omša bola obetovaná za všetkých tých, ktorí ste tam napísali svoje prosby a na všetky vaše úmysly. Potom sa kňaz a všetci prítomní pomodlili celý posvätný ruženec na úmysel, aby boli všetky modlitby a prosby vyslyšané …
Prosby sú už teda v náručí Panny Márie , aby ich odovzdala svojmu synovi Ježišovi Kristovi …

Veľká vďaka patrí pátrovi Jaroslavovi, ktorý má misijné poslanie na ďalekom Madagaskare.

Pre veľký úspech budeme v tejto kampani pokračovať pre viac informácii sme zriadili stránku www.zazracna-medaila.sk .

Zázračnú medailu nosia milióny ľudí po celom svete. Mnohí z nich dostali na príhovor Panny Márie od Nebeského Otca mnohé milosti, ktoré prisľúbila Panna Mária. Nie je náhoda, že práve táto medaila je tak veľmi cenená. Veď je to dar od Márie.

Nádherná socha Panny Márie v kaplnke v Paríži
stolička na ktorej sedela Panna Mária počas zjavenia sv. Kataríne


«
»