Konzervatívny denník útočí na konzervatívcov

Mrzí nás, že takzvaný „konzervatívny denník“ už vopred kritizuje dielo, ktoré ešte ani nebolo vydané a takýmto spôsobom sa snaží zasiať rozkol do Cirkvi na Slovensku.
Veríme, že Duch svätý Cirkev vedie aj prostredníctvom Svätého Otca a že pekelné brány ju nepremôžu. Vyjadrenia pápeža Ex Cathedra považujeme za neomylné. Nie sme nepriateľmi pápeža Františka a nepovažujeme ho za heretika.
Druhý Vatikánsky koncil považujeme za duchovnú skutočnosť, ktorá sa dá skúmať rôznymi metódami, ale každá z nich je obmedzená. Preto aj skúmanie tejto udalosti historicko-kritickou metódou má svoje opodstatnenie a publikáciu profesora de Matteiho považujeme za cenný príspevok k jeho pochopeniu.«
»