Známy poľský profesor príde na Slovensko

V dňoch 3.-6. februára 2020 navštívi Slovensko na pozvanie Nadácie Slovakia Christiana známy poľský kňaz, filozof a profesor Dariusz Oko. Vo svojich prednáškach v Košiciach a Bratislave sa bude venovať problematike rizík spojených s nevhodnou sexuálnou výchovou detí a mládeže a tiež porozpráva o islame, stále viac sa rozširujúcim v európskych krajinách.

Profesor Dariusz Oko vystúpi so svojimi verejnými prednáškami na nasledujúcich miestach:

Pondelok 3. februára 2020 – Košice – kostol sv. Antona Paduánskeho, Hlavná ulica 83, svätá omša o 19.00 hod a po nej ve 20.00 prednáška na tému Problematika sexuálnej výchovy a jej riziká

Štvrtok 6. februára 2020 – Bratislava – centrum Salvator, Jakubovo námestie 5, začiatok od 18.00 hod – prednáška na tému Islamizácia západnej civilizácie

Okrem iného sa tiež stretne s kňazmi, študentmi, katechétmi a učiteľmi v mestách Nitra a Trnava.

Je len jediná možnosť ako zvíťaziť nad súčasnou krízou v Cirkvi: jasné a zreteľné opieranie sa o pravdu – Kristovu pravdu. Ježiš je Cesta, Pravda a Život, obzvlášť v otázkach morálky.

Ohlasovateľom tejto pravdy je aj profesor Dariusz Oko z krakovskej Pápežskej univerzity sv. Jána Pavla II., kňaz, duchovný otec a akademický pedagóg, ktorý sa nenechal spútať modernou dialektikou, nepodlieha falošným autoritám súčasného akademického a častokrát aj zdemoralizovaného sveta vedy. Navyše sa nebojí pomenovať problém zla, ktoré sa snaží infiltrovať v Cirkvi. A práve tento mediálne azda najznámejší poľský kňaz prichádza teraz na Slovensko.

Ako on sám hovorí: „Nedajme sa oklamať, mocným tohto sveta nezáleží na svätosti Cirkvi, ale na jej likvidácii…“

Otec Dariusz Oko bojuje vyše 10 rokov proti sexualizácii, pedofílii a homosexuálnemu správaniu medzi klérom. Jeho argumenty zazneli v poľskom aj ukrajinskom parlamente, prednášal v Nemecku či USA. Výraznou mierou sa podieľa najmä na očistení Cirkvi v Poľsku a vo svete.

Profesor Oko je rodákom z Osvienčimu, kaplánom vo farnosti svätej Hedvigy Jagellonskej v Krakove, je častým hosťom vo verejnoprávnych, ale aj súkromných médiách kde sa hovorí o rizikách sexuálnej výchovy, gender ideológii, ako aj problematike islamu, ktorú dôkladne zmapoval najmä z filozofického hľadiska. Pôsobí tiež ako vedúci katedry epistemológie na Pápežskej univerzite v Krakove a má tiež poverenie od Konferencie biskupov Poľska hovoriť o tejto problematike v médiách.

Je nám cťou privítať ho po prvý krát na Slovensku a pozvať na jeho prednášky všetkých, ktorým záleží na očistení svätej katolíckej Cirkvi.

Vstupné na verejné prednášky je dobrovoľné.

 «
»