Modlím sa za celý náš národ, za našu vlasť

Vážený pán správca nadácie,

Keďže mám teraz dosť času na modlitbu, ktorá ma sprevádza celý môj život. Môžem Vás ubezpečiť, že ako členka Fatimského apoštolátu sa modlím za celú nadáciu Christiana každý deň. Modlím sa za celý náš národ, za našu vlasť a celý svet, ktorý je tak ťažko skúšaný touto zlou dobou. Bolí ma, že taká kultúrna Európa podľahla riadeniu zlých radcov.Bolí ma, že katolícke inštituúcie mlčia, alebo sa podrobujú nezmyselným zákazom, ako je zatváranie kostolov alebo určitý počet prítomných v ňom. Veď sa to protiví zdravému rozumu. S bolesťou pozorujem, že tie kostoly sa už po otvorení nezapĺňajú, aj keď by už mohli byť v nich viacerí prítomní.“

Helena z Rybníka«
»