Nadácia Slovakia Christiana výraznou mierou prispela k uskutočneniu prvého Konzervatívneho summitu na Slovensku

20. septembra sa v historickej budove Národnej rady SR konal prvý ročník Konzervatívneho summitu, na ktorom sa stretli významn´e osobností z politiky, kultúry, cirkví, občianskej spoločnosti, akadémie, biznisu a médií.

Organizátorom je katolícke Spoločenstvo Ladislava Hanusa (SLH) v spolupráci s Inštitútom RODINA a našou univerzitou Collegium Intermarium s výraznou podporou nadácie Slovakia Christiana.

Hlavným rečníkom podujatia bol minister zahraničných vecí a obchodu maďarskej vlády Péter Szijjártó. Rozhovor s ním si môžete prečítať tu https://www.christianitas.sk/peter-szijjarto-eu-sa-musi-zmenit-potrebuje-slobodnu-a-demokraticku-diskusiu/

Vystúpil na ňom Szijjártó, Čarnogurský, Majerský, Neuwirth i Bendová

Zámer:

Ján Pavol II. povedal v roku 1996, že Slovensko má vďaka svojim mučeníkom a vyznávačom špeciálne poslanie v Európe. Na základe slov tohto pápeža, ale i slov viacerých ďalších katolíckych i protestantských osobností veríme, že náš, v európskom meradle nenápadný národ, môže dôležitým spôsobom prispieť k záchrane identity západného sveta. Konzervatívny summit má napomôcť väčšej vnímavosti na súčasné výzvy vo verejnom živote a tiež príprave na zápasy, ktoré pred nami stoja.


Ciele:

Prvým cieľom konzervatívneho summitu je priviesť do Bratislavy európske konzervatívne osobnosti z politiky a kultúry, aby nám ponúkli inšpiráciu a pomohli prehĺbiť poznanie našich koreňov a spoločensko-politických princípov, ktoré sa od nich odvodzujú.

Druhým cieľom konzervatívneho summitu je vytvoriť priestor a zázemie na stretnutie konzervatívnych lídrov Slovenska z oblasti politiky, cirkví, občianskej spoločnosti, akadémie, biznisu, kultúry a médií. V situácii, keď v Európe čelíme silnejúcim snahám vytlačiť posledné zbytky kresťanského dedičstva na spoločenský okraj, je potrebné usilovať sa o spoluprácu a jednotu v podstatných veciach. Konzervatívny summit má nadstranícky charakter a je jedinečnou príležitosťou na budovanie dobrých vzťahov a atmosféry spolupráce v konzervatívnom spektre.

Tretím cieľom summitu je podporiť odhodlanie a odvahu presadzovať konzervatívne hodnoty. To, že dnes kresťanský pohľad na život a človeka čelí ekonomicko-politicko-mediálnej presile v Európe, nie je dôvod na rezignáciu, ale naopak na plnšie uvedomenie si poslania rozvíjať a chrániť kresťanské dedičstvo.«
»