Modlitba Pompejskej novény za mier a pokoj na Ukrajine

Kniha o apoštoloch posvätného ruženca

V čase neustále prebiehajúcej a dokonca zhoršujúcej sa svetovej bezpečnostnej situácie vám ponúkame brožúrku s názvom Novéna k Panne Márii Pompejskej. Ide o sériu mocných ružencových modlitieb, ktoré sa modlievajú dovedna 54 dní, po ktorých nasleduje ešte 27 dní ďakovných modlitieb.

Sama Matka Božia dala blahoslavenému Bartolomejovi Longovi, obrátenému okultistovi činiacemu za svoje skutky úprimné pokánie, prisľúbenie, ktoré znie: „Každý, kto chce dostať milosti, nech sa modlí túto novénu na moju počesť.“

Knižočka načrtáva život bl. Bartolomeja Longa od jeho úprimnej detskej viery, cez odpad od katolicizmu na univerzite až po zázračné obrátenie a založenie ružencového bratstva. Približuje tiež príbeh zvláštneho obrazu Panny Márie Pompejskej, ako aj Baziliky ružencovej Panny Márie v Pompejach. Čitateľa zoznamuje s niekoľkým prvotnými zázrakmi po modlitbe tejto novény.

Na jej posledných stranách je vysvetlené, ako sa novénu treba modliť a tiež ako vlastne vznikla. Nachádza sa tam aj modlitba za svätorečenie bl. Bartolomeja Longa, či pomôcka k modlitbe Pompejskej novény, do ktorej si možno priamo zapisovať svoj úmysel, či dátum začatia modlitby.

Brožúrku „Novéna k Panne Márii Pompejskej“ si môžete zadarmo objednať na tomto odkaze: https://pompejskanovena.sk/.«
»