Vyprosujem pre vašu záslužnú inciatívu veľa Božieho požehnania

Milá nadácia, správca a všetci konajúci dobré dielo! Vyprosujem pre vašu záslužnú inciatívu veľa Božieho požehnania, ochranu a orodovanie sv. Pátra Pia. Minulý rok som čelila onkologickému ochoreniu a liečbe. Bol to ťažký rok, ale Pán Boh ma uzdravil a Pán Ježiš sprevádzal počas celej choroby

Margita z Trnavy«
»