Spoluorganizujeme prednášku o kráľovi Svätoplukovi 12.5.2022 o 18:00 v Pálfyho paláci v Bratislave

Zdroj obrázku: Kráľ Svätopluk na hrade v Bratislave zdroj: Wikipedia

Vo štvrtok 12. mája o18:00 hod. sa v priestoroch Pálffyho paláca na Zámockej ulici v Bratislave uskutoční prednáška o živote a odkaze veľkého staroslovenského kráľa, Svätopluka I. Prednáška nesie jednoduchý názov: „Svätopluk“. Heslom podujatia je Kassiodorova veta zo 6. storočia:

Vo dne i v noci uvažuj o pamiatkach otcov, skúmaj počiatky svojho národa, sleduj deje a zápisky, lebo ohavnou vecou by bolo, keby si chodil ako cudzinec po svojej vlasti.“

Tému predstaví historik, profesor Martin Homza z Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.

Profesor Homza je špecialistom v odbore starších slovenských a stredoeurópskych dejín všeobecne. Pracuje najmä so stredovekými prameňmi naračného charakteru (kroniky, letopisy, hagiografické texty). Je autorom niekoľkých vedeckých monografií a editorom obsiahlych textov z dejín Spiša.

V roku 2012 ho poľský prezident ocenil Rytierskym rádom za zásluhy o Poľskú republiku. Je riešiteľom početných domácich i medzinárodných grantov. V roku 2017 získal a vedie APVV grant „Slovaciká z bývalého Uhorského kráľovstva na príklade horného Uhorska (1500–1780)“. Bol vedúcim magisterských a dizertačných prác celého radu významných osobností súčasnej slovenskej medievalistiky.

Partnermi projektu sú okrem Nadácie Slovakia Christiana aj Miestny odbor Matice slovenskej, ďalej Bratislava-Staré Mesto, o. z. Cyrilometodiáda a Nadácia Pro Patria.«
»