Pochválený buď Pán Ježiš Kristus! 

„Veľmi pekne Vám ďakujem za knihu, požehnaný ruženec a Váš krásny list, ktorý sa dotýka môjho srdca. Ďakujem za Vaše modlitby, s veľkou radosťou sa pripájam k Vašej akcii …“
S pozdravom 
A.H.«
»