Pochválený buď Pán Ježiš Kristus.

„Som 89 ročný dedko a chcel by som sa poďakovať za tento Darček. Veľmi som rád. Prajem Vám aby sa tieto Vaše obety páčili Bohu. Nech sa Vám darí a prajem všetko dobré pri Vašej práci. Nech Vás Boh odmení. Budem sa za Vás modliť.“
S Pánom Bohom. 
V.C.«
»