Poteší ma vždy čítanie z časopisu- Spojenectvo s Máriou, ale aj iné vami poslané predmety

Na začiatku Vám chcem popriať taktiež veľa síl a povzbudenia do nadchádzajúceho roka pod ochranou našej nebeskej Matky Márie. Touto cestou sa Vám chcem poďakovať za kalendár, ktorý som od vás dostala- Panna Mária ma ním sprevádza už tretí rok. Veľká vďaka

Zároveň Vám ďakujem aj za poslaný diplom, ktorý som získala od našej nadácie. Nesmierne sa teším vašej aktivite a práce na Božom diele, a taktiež pravidelnému kontaktu a informácií z Vašej strany v tejto oblasti.

Poteší ma vždy čítanie z časopisu- Spojenectvo s Máriou, ale aj iné vami poslané predmety- soška Panny Márie, odznak, nálepky, obraz, knihy- (Sedem bolestí Panny Márie, Via Crucis,  Veľký je Boh vo svojich svätých, Fatima posolstvo tragédie či nádeje?, Ruženec záchrana pre svet, Dar Márie- na ťažké časy- zázračná medaila….) a mnohé iné…, ktoré po prečítaní, ďalej posúvam  do domácností, aby aj tam zavládol pokoj a priniesli požehnanie v takejto ťažkej dobe. Nesmierne si cením aj nehmotné činnosti ako je modlitba a svätá omša slúžená za všetkých dobrodincov.

Rada by som navštívila pútnické miesto Fatima, keďže som tam ešte nebola. No momentálna situácia tomu veľmi nepraje….ale, „Nestrácajme radosť a dovoľme Bohu konať tak, ako sa to jemu páči“- ako ste v poslednom liste spomínali sv. Pátra Pia ( v roku 2019 som bola na púti v San Giovanni Rotondo).

 Verím, že bude na to príležitosť, ako aj na iné verejné podujatia, ktoré podporia prebudenie svedomia Slovákov, priblíženia sa ku Kristovi a pod ochranu našej Matičky.

Prajem vám veľa odhodlania, a budem sa tešiť na ďalšie Vami zorganizované kampane, ktoré ste si naplánovali na nadchádzajúce obdobie,

Pán Boh zaplať!

s pozdravom Marianna«
»