Vaše krásne darčeky ma vždy veľmi potešia, sú skutočne hodnotné.

Vážený Pán Komár
 Ďakujem Vám za krásny pozdrav, časopis, kalendáre a nádherné obrázky Svätých. Vaše krásne darčeky ma vždy veľmi potešia, sú skutočne hodnotné.
Chcem Vám zaželať požehnane a milostiplne Vianočne sviatky, aby radosť z narodenia Ježiška prenikla hlboko Vaše srdce, veľa zdravia, Božích milosti a síl do nového roka.
Myslím na Vás v modlitbách a žehnám Vám veľa sily, aby Vás Panna Mária Fatimská chránila pred každou chorobou a zlom. Takisto Vám žehnám do tejto zmysluplnej a Panne Márii milej misie, ktorú vykonávate, Ona je našou zárukou pomoci v tejto ťažkej a nepokojnej dobe.
S kresťanským pozdravom
Lucia


«
»